Do Bratislavy v duchu Ľudovíta Štúra

12. november. 2010 o 18:55 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Do Bratislavy v duchu Ľudovíta Štúra

V dejinách každého národa a štátu jestvujú udalosti a mená, ktoré zostávajú navždy vryté v jeho histórií. Dotýkame sa ich s úctou, pretože ich význam a veľkosť sa nedá opísať.Ich odkaz sa nesie z generácie na generáciu a ako čas plynie uvedomujeme si ich výnimočnosť a vážnosť. Sú súčasťou národa a štátu ako celku. Takouto osobnosťou bol pre náš národ  aj Ľudovít Štúr. Nik nemohol spojiť svoj osud viac so svojím národom ako to urobil práve on. Stál pri zrode samotného ducha štátu, pri zrode jazyka. Pretože práve jazyk je potrebný k tomu, aby bol národ skutočný. Dokázal zjednotiť generáciu prebúdzajúceho sa národa a naplnil ju túžbou po slobode, ktorá stála nad všetkým. Bola to túžba vo všetkých smeroch nadosobná a obetavá. V nej sa Štúr so svojimi  spolubojovníkmi stávali skutočným svetlom ožarujúcim národné povedomie driemajúce v uhorskej tme. Veď jeho výrok:”Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí.”  hovorí za všetko. Bol to z akéhokoľvek pohľadu fascinujúci človek vždy stojací v centre národného povedomia a  bojujúci za svoju vlasť. Je smutné, že aj napriek jeho obrovskej obeti si už dnes ľudia nevážia tak svoj národ ako on. Musíme sa postaviť za svoju vlať a bojovať tak ako kedysi Štúr.
Národ nas potrebuje vždy a všade,  tak sa stretneme 17. novembra 2010 v Bratislave na POCHODE ZA SLOBODU!!!

Staršina MO SP Považie

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: