Otvorený list ministovy vnútra Danielovi Lipšicovi

18. október. 2010 o 21:37 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Otvorený list ministovy vnútra Danielovi Lipšicovi

Je mi priam trápne, že síce po rokoch, ale už po druhý raz musím ministrovi vnútra Slovenskej republiky (zhodou okolností opäť nominantovi KDH) vysloviť svoj hlboký nesúhlas a rozhorčenie nad neadekvátne surovým zásahom špeciálnych jednotiek Policajného zboru SR dňa 7. augusta 2010 voči mladým ľudom zo Slovenskej pospolitosti. Nemali na sebe tmavomodré uniformy ako vtedy v Modre, keď si šli uctiť pamiatku Ľudovíta Štúra a pokojne demonštrovať za zachovanie jeho múzea v historickej budove. Tento raz mali oblečené zelené košele a nad nimi viali štátne symboly SR – naše slovenské zástavy. Nevykrikovali, nikoho nenapádali, nič nedemolovali, ani nepodpaľovali, nehádzali kamene ani delobuchy.

Až po takýchto výčinoch, ako vídame v televízii, nastupujú v demokratických štátoch Európy proti výtržníkom špeciálne policajné jednotky, a bijú ich hlava – nehlava. Vážený pán minister, podotýkam, že nie som členkou žiadnej politickej strany (ani som ňou nikdy nebola) a nie som ani členkou Slovenskej pospolitosti. Som členkou Matice slovenskej, slovenská vlastenka, a preto ma takáto neodôvodnená brutalita voči našich vlastným ľuďom hlboko zasiahla. Už roky Vás v televízii vídam a počúvam Vaše vyhlásenia, v ktorých sa nekompromisne staviate proti každej nespravodlivosti a sľubujete spravodlivý postih každému, kto sa previní. Je celkom prirodzené, že ten postih, ak má byť naozaj spravodlivý, musí byť primeraný rozsahu previnenia podľa hesla „Padni, komu padni“. To Vám predsa netreba hovoriť. Ste právnik. Pripomínam, že som mala niekoľko telefonátov od našich Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí boli zdesení, že v našej k demokracii sa hlásiacej Slovenskej republike takto surovo a do krvi mlátia ľudí nesúcich nie cudzie (ako sa často deje na jazykovo zmiešanom území našej vlasti), ale naše vlastné slovenské zástavy.

Na margo tých nie tichých protištátnych manifestácií pod cudzími vlajkami, s protislovenskými heslami a hymnou susedného štátu si Vám dovoľujem pripomenúť nedávne odhaľovanie súsošia sv. Cyrila a Metoda v Komárne. Nikto z novinárov v novinách, či redaktorov v televízii a rozhlase sa nepozastavil nad tým, že polícia sa iba nečinne prizerala a vôbec nezasiahla proti hlučnému, provokatívnemu rušeniu tejto slávnosti. Pokiaľ ide o jazdeckú sochu kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu, rozhodnutie starostu mestskej časti Staré Mesto povoliť pri nej usporiadanie protestnej akcie akýmsi UM-ákom (čo ju už raz zhanobili, navyše v noci, keď je areál hradu uzamknutý, čiže neprístupný) sa dá chápať iba ako vyjadrenie podpory ich protislovenskej xenofóbie. Vážený pán minister, dovoľte mi na záver Vám predniesť návrh, ku ktorému ma inšpirovala prekvapivo vyhýbavá odpoveď podpredsedu NR SR Pavla Hrušovského, že by si lepšie vedel predstaviť namiesto Svätopluka pamätník sv. Cyrila a Metoda.

Nechajme my len pekne kráľa Svätopluka sedieť na koni tam, kde nesporne patrí. V areáli hradu je predsa miesta dosť. Súsošie našich kultúro a vierozvestov by sa podľa mojej mienky lepšie vynímalo na adekvátnejšom mieste. Mám na mysli pri zreštaurovaných základoch cyrilometodskej baziliky. Bola by to záslužná iniciatíva Vášho KDH, a Vami vyhlásená zbierka by sa iste stretla s rovnakým ohlasom ako v prípade sochy nášho historického a jediného slovenského kráľa, kráľa Svätopluka.

S úctou
Eva Kristinová
Bratislava 13.8.2010

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: