List redakcii Plus jeden deň na margo článku o akcii v Komárne

16. október. 2010 o 22:12 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na List redakcii Plus jeden deň na margo článku o akcii v Komárne

Dňa 11.10.2010 v denníku Plus jeden deň v číslo 234, na strane 2 v článku redaktora pod šifrou mf s názvom: „Kotlebovcov ľudia ignorovavali“ ste čitateľov Vášho denníka zámerne nepravdivo informovali a Vaše tvrdenia boli lživé. 1. Na obrázku, ktorý je súčasťou článku na nepravdivo  uvádza: „ Pospolitosť v Komárne: Policajtov bolo viac ako priaznivcov“ a ďalej „Na zhromaždení extrémistov v Komárne a Komárome bolo viac policajtov ako ľudí“.
Uvedené tvrdenie sa nezakladá na pravde, pretože ako zvolávateľ som požiadala policajné zložky o pomoc pri zabezpečení akcie aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku a k útoku na účastníkov zhromaždenia slovenskej a maďarskej národnosti zo strany neprajníkov a narušiteľov. S políciou som osobne rokovala. Ako je z obrázku zrejmé, policajtov je len minimálny počet. Vaša fotografia je tendenčná pretože účastníkov zhromaždenia vôbec nezobrazuje. Nie je pravda, že na zhromaždení bolo viac policajtov ako účastníkov. Zúčastnených bolo 200 ľudí slovenskej, maďarskej a srbskej národnosti, čoho dôkazom sú fotografie a videá z akcie.
2. Ďalej tvrdíte, že „oblečenie jedného z maďarských účastníkov – na chrbte mal mapu veľkého Uhorska, na ktorej Slovensko nenájdete“ je obyčajná lož.
Toto Vaše tvrdenie je nepravdivé a vedome klamete. „Redaktorko mf“, ak by Vaše tvrdenia boli pravdou, nemuseli by ste sa schovávať a zverejnili by ste svoju identitu.  Vami uvedená a Vami odfotografovaná osoba  nie je  účastník zhromaždenia, ale je jeden zo skupinky narušiteľov, ktorý je práve políciou oddelený od účastníkov zhromaždenia. A práve z tohto dôvodu bola polícia požiadaná a aj prítomná , t.j. k zabezpečeniu ochrany účastníkov zhromaždenia a taktiež o ich sprevádzanie až k hraničnému mostu.Uvedená osoba bola políciou legitimovaná a ďalej  sa bude postupovať podľa zákona.Osoba s mapou veľkého Uhorska patrila k narušiteľom verejného zhromaždenia bola vyčlenená z priestoru konania políciou. Preto sa nachádza mimo námestia vyčleneného na zhromaždenie pre policajnými zložkami. Žiaden z účastníkov zhromaždenia nemal mapu veľkého Uhorska na svojom oblečení.
3. „Na hraniciach si ich prevzala maďarská polícia. Mužov zákona bolo aj na maďarskej strane viac ako zúčastnených a tak sa v tichosti rozišli“.
Ďalšie nepravdivé a zavádzajúce tvrdenie. Maďarskí zvolávatelia mali riadne nahlásené a povolené zhromaždenie a zabezpečenú policajnú ochranu pred narušiteľmi. Počet účastníkov bol väčší ako v Komárne a polícia nikoho neprevzala a ani nesprevádzala.Iba pre Vás zo známych dôvodov ste neuviedli v celom článku predmet a dôvod zhromaždenia a to bol: „Pochod proti šovinizmu“. A bol to aj pochod proti takým článkom, ako ste dokázali uverejniť Vy vo Vašom denníku. Nie je pravdivé tvrdenie, že na hraniciach si ich prevzala maďarská polícia. V Komárne skončené zhromaždenie pokračovalo riadne ohláseným zhromaždením v Komárome. Maďarská polícia bola iba pri vstupe do Maďarska. Počet účastníkov v Komárome bol nad 200 ľudí. Na konci zhromaždenia bol prijatý Manifest – Mier medzi národmi, ktorý Vám v prílohe posielam s tým, aby ste ho uverejnili v denníku Plus jeden deň a tým  čiastočne prispeli k objektívnemu informovaniu.

Bratislava 12.10.2010

Mária Sýkorová

Adresát:

RedakciaPLUS JEDEN DEŇ

Panónska cesta 7852 32

Bratislava 5

Súvisiace: Kotlebovcov ľudia v Komárne ignorovali

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: