Manifest – Mier medzi národmi!

10. október. 2010 o 0:22 | Kategória: Reakcie, Vyhlásenia, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Manifest – Mier medzi národmi!

Žijeme v osudných časoch. Svet sa zrýchlil, hodnotový rebríček sa zrútil. Dobré a ušľachtilé ideály a princípy sa devalvovali, ich miesto prevzali nezáujem a bezcennosť. Tradícia a úcta k hodnotám sa považujú za anachronizmus, deviácia a nihilizmus sú v móde. Musíme sa správať tolerantne k bezcennosti ale musíme odvrhnúť to, čo je cenné. Musíme prijímať neprijateľné ale musíme žiť v nenávisti s prijateľným.
Historický rozpor sa vkliňuje aj medzi slovenský a maďarský národ, ktorý zo zákerných dôvodov umelo rozdúchavajú do dnešného dňa. Politici obracajúci si kabát a zaslepení ľudia vedení emóciami úmyselne alebo aj nevedome tlačia oba národy do zhubného nepriateľstva. A tie potom namiesto riešenia ich historických úloh a vlastných problémov míňajú svoje sily na boj s druhým a môžu sa v určitom prípade dostať aj do osudového konfliktu medzi sebou. Najviac ich osudy a problémy, ktorých riešenie je životne dôležitým záujmom oboch národov, sú v mnohých bodoch spoločné.
Protinárodný globalizmus a všetky jeho prejavy, ním vyvolaný obrovský morálny a mentálny úpadok a historický obrat, ktorý je už pred dverami, stavia odhodlaných vlastencov našich národov pred také výzvy, ktoré vyžadujú, aby sme odsunuli na bok naše historické rozpory a podľa možnosti vzájomne sa pomáhajúc, ale aspoň v žiadnom prípade nie vzájomne si prekážajúc mohli kráčať po Bohom určenej ceste našich národov.
Je nám jasné, že v určitých bodoch sa na dejiny dívame odlišne. Vieme, že môžu byť sporné otázky. Ale pritom sa pamätáme aj na spoločnú minulosť. Spoznáme naše spoločné záujmy. Uvedomujeme si, že borcovanie napätia, opakovanie historických krívd a znepriatelenie len zabraňuje vzostupu nášho národa a sťažuje našu cestu v boji proti globalizmu a liberálnej deštrukcii.
V tomto duchu demonštrujeme náš úmysel odmietajúci šovinizmus a protestujeme proti všetkému úmyselnému alebo nevedomému stupňovaniu napätia! Našim cieľom je vyjadriť potrebu priateľstva medzi národmi, prejaviť vzájomnú úctu voči sebe odsunúc na bok historické rozpory. Našim cieľom je upozorniť na spoločné črty nášho života a osudu a na to, že v súčasnej historickej situácii borcovanie napätia a znepriatelenie je proti záujmom našich národov a zabraňuje ich chráneniu voči všetkým vplyvom, ktorým všetci rovnako musíme čeliť.
Už nikdy viac bratovražedné vojny!

Verní sebe, svorne napred!

Komárno / Komárom 9. októbra, 2010

Slovenská pospolitosť / Magyar Nemzeti Arcvonal

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: