Nacionalisti proti šovinizmu

7. október. 2010 o 22:33 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Nacionalisti proti šovinizmu

Prečo má nacionalista bojovať zo všetkých síl proti šovinizmu? Pretože šovinizmus je najväčším nepriateľom nacionalizmu. Nacionalizmus je politickým vzorcom pre národnú identitu, lásku k vlasti, ľudu a národu, pre vlastenectvo. Nemá sa zamieňať s patriotizmom, ktorý je iba povrchným, citovým prejavom nacionalizmu. Proti nacionalizmu vedie už stáročia boj internacionalizmus (medzinárodnosť) a kozmopolitizmus (svetoobčianstvo) a to vo všetkých rovinách presadzovania sa. Politickými vzorcami internacionalizmu sú komunizmus a žido-boľševizmus. Jeho najznámejším heslom je „Proletári všetkých krajín spojte sa!“. Kozmopolitizmus sa zrodil z kapitalizmu, taktiež so svetovládnymi ambíciami, ktorý sa svetovládu snaží dosiahnuť „novým svetovým poriadkom globalizmu“. Pôvodcami internacionalizmus aj kozmopolitizmus sú slobodomurári a ilumináti. Ich čisté vzorce existujú už iba v mocenských centrách, viaceré politické smery vylepšovali alebo deformovali pôvodnú ideológiu, ale jej proti národný smer neklesol, skôr narástol.

Internacionalizmus a kozmopolitizmus vystúpili spoločnými silami proti najmarkantnejšiemu nacionalizmu, národnému socializmu a po víťazstve nad ním sa dlho vytúžená svetovláda zdala byť už na dosah ruky. Myšlienky nacionalizmu sa však napriek zdanlivej prehre ďalej rozširovali. Nikde sa nedostali do mocenskej pozície, ale napriek tomu v nových a nových oblastiach vyhrávali väčšie či menšie bitky, kým svetovládne ideológie postupne utrpeli sériu porážok (najznámejšími takými porážkami sú Korea, Egypt, Vietnam, Afganistan). Oslobodenie kolónií tiež dokazovalo šírenie nacionalizmu. Najväčšou a takmer tragickou prehrou bola nacionalizácia Sovietskeho Zväzu. Vo vojne proti Tretej Ríši sa Stalin musel opierať o národné vedomie ako zdroj energie a po víťazstve sa ďalšiemu posilňovaniu sa národnej identity nedalo zabrániť ani najtvrdším terorom. Čína popri neuveriteľnému rozvoju posledných desaťročí stala národným štátom a termín „komunistická“ v názve je iba nezmyselná čerešnička na torte, nič viac.

Táto situácia je veľmi znepokojujúca pre kozmopolitno-kapitalistický svet. Zabraňovanie šíreniu nacionalizmu sa stalo prvoradou úlohou a so všetkými svojimi prostriedkami ktoré majú k dispozícii bojujú proti tomu šíreniu. Vo svojej oblasti vplyvu a právomoci prenasledujú ľudí s národným vedomím a míňajú miliardy na boj proti nim. V rámci toho úsilia venujú zvlášť veľkú pozornosť deštruktívnej propagande.

Nacionalizmus je ideológiou založenou na láske – preto je úspešný. Úlohou číslo jedna globalistickej propagandy je, aby tento základ v mysliach ľudí nahradili jeho opakom, nenávisťou alebo aspoň prekryli. Vtedy sa objaví na politickom javisku ŠOVINIZMUS, ideológia nenávisti.

Šovinizmus (podľa nenávistnej francúzskej postavy Chauvina) je politickým vzorcom na vyburcovanie nenávistného pudu, ktorý je v každom človeku. Rozumný a morálny človek nenechá, aby nad ním táto temná sila panovala, ale slabých sa ľahko zmocní. Táto skrivená emócia sa viaže najsilnejšie k nacionalizmu, obzvlášť vtedy, keď temné sily napomáhajú zosilnenie tejto väzby. Môže sa viazať aj k všeličomu inému, ale jeho najčastejšími prejavmi sa ukazujú v burcovaní napätia medzi národmi. Sú charakteristické pre hlúpych a nemorálnych ľudí a sionizmus. Globalisti vynakladajú obrovskú energiu, aby nacionalizmus založený na láske zakryli šovinizmom založeným na nenávisti. Všetky šovinistické výčiny vyvolané nimi alebo ich agentmi označia za nacionalizmus, činnosť nacionalistov. V prípade vznikajúcich rozporov záujmov sa nesnažia o vyhovujúce riešenie ale sa snažia sa situáciu vystupňovať do extrému, napätie vyburcovať u všetkých dotknutých. Proti tomu existuje iba jeden účinný liek. Nacionalisti musia zdvihnúť svoj hlas proti šovinizmu a ukázať skutočné prejavy šovinizmu a odsúdiť ich vykonávateľov a duchovných tvorcov. Treba začať hnutie rozšírené v celom regióne s názvom NACIONALISTI PROTI ŠOVINIZMU. Nech nezostane ani jedno podujatie národného charakteru, kde by sa neodsúdil temnými silami vyvolaný šovinizmus. Treba poukázať na podstatu šovinizmu a tých, ktorí z neho profitujú. Je to jednoduché a ani to veľa nestojí. Treba k tomu iba vôľu.

Musíme sa pripraviť na nechápavosť a veľký odpor, pretože kozmopolitný globalizmus sa nebude štítiť ničoho aby zničil toto hnutie. V inventári prostriedkov sú intrigy, podvratná činnosť, lož, podplácanie, vyhrážanie sa, a to všetko aj použijú. Deje sa veľa takých provokácií, ktoré, keď vylíčia a patrične prekrútia sú vhodné na prebudenie nenávisti. Na tých, ktorí ich poznajú a vedia, že vždy klamú to všetko nemá vplyv. Treba dosiahnuť aby sa takýto spôsob rozmýšľania rozšíril.

A teraz uveďme príklad pre následky prijatia šovinizmu. V roku 1914 v Sarajeve zastrelili následníka trónu Františka Ferdinanda, ktorý Maďarov nenávidel. Maďarstvo by malo jasať od radosti ale namiesto toho v dôsledku najextrémnejšieho šovinistického štvania demonštrovalo za vojnu. „Nech žije vojna!“, „Traste sa srbskí psi!“ vyrevovali na uliciach Budapešti. Cisár a kráľ František Jozef ešte aj to nasľuboval, že kým lístie opadne, vojaci už budú doma. Ale namiesto vojakov domov chodili len listy s oznámením hrdinskej smrti. Za štyri roky takýchto oznámení prišlo na tisíce, desaťtisíce a neskôr sa vrátili tiež desaťtisíce zmrzačených. Po prehratej vojne sa stratila aj krajina. Ako dôsledok šovinizmu. Bolo treba tak vítať vojnu, ku ktorej sa žiadne maďarské záujmy neviazali? Dôsledky šovinistických procesov sú vždy tragické.
Vzorcom spolupráce nacionalistov je konnacionalizmus (spoločenstvo národov). Ale o tom budeme detailnejšie hovoriť v ďalšej časti.

István V. – Jövőnk.info

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: