Ilúzia vlády ľudu

7. október. 2010 o 21:40 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Ilúzia vlády ľudu

Už celé desaťročia rieši ľudstvo jeden problém a to ten, či je alebo nie je demokracia tým správnym politickým systémom. Na túto tému odznelo už mnoho výrokov, ako kladných, tak aj záporných. Najslávnejší z nich,. Ktorým sa stúpenci demokracie radi často oháňajú je výrok Winstona Churchilla, že demokracia nie je dokonalá, ale nič lepšieho sme zatiaľ nevymysleli. No nepovedia aj tu druhu vetu, ktorá sa priam núka a síce, že to neznamená to, aby sme niečo lepšie prestali hľadať. Lebo a povedzme si to na rovinu, demokracia má toľko chýb, ako hociktorý iný politický a spoločenský režim. Prečo? Príčina tkvie v jej samotnej podstate. Demokracia totiž znamená vláda ľudu. Malo by to teda znamenať, že ľud rozhoduje o záležitostiach celku. Teda všetci členovia nejakého spoločenstva rozhodujú o jeho problémoch systémom, v ktorom má každý člen rovnaké slovo. To znie síce pekne, ale treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. V starovekom Grécku, kde sa tento systém zrodil rozhodovali občania o záležitostiach jedného mesta. Teda o záležitostiach pomerne malého spoločenstva. Dnes rozhodujú o osude oveľa väčšieho celku, s omnoho zložitejším fungovaním. Je teda na mieste otázka, či sú občania, ktorí majú navyše rozdielne vzdelanie a skúsenosti, schopní objektívne posúdiť, čo je pre moderný štát lepšie. Pretože na takéto posúdenie je potrebných množstvo vedomostí z rozličných oblastí, ktoré väčšina ľudí nemá. Demokracia teda môže do istej miery fungovať pri riadení menšieho spoločenstva, kde nie je potrebné až také množstvo vedomostí. Ale pri dnešnom systéme rozhoduje o smerovaní štátu masa laikov. Teraz mnohí iste namietnu, že systém zastupiteľskej demokracie vylučuje toto riziko. Nuž áno, vyzerá to celkom pekne. Ľudia si zvolia zástupcov do parlamentu a tí rozhodujú za nich. Pekne to však len vyzerá, pretože občania si vo drvivej väčšine nevyberajú zástupcov na základe skúsenosti a poznania. Aspoň u nás je to tak. Jednoducho na základe sympatií zvolia stranu a tá dosadí ľudí do parlamentu. Teda nevolíme ľudí, volíme strany. A kde je potom istota, že tí, čo sa do parlamentu dostali sú potom na tom lepšie než zvyšok obyvateľstva? Že majú väčšie vedomosti alebo skúsenosti? Obávam sa, že nikde. Je tu teda ten dôsledok, že o nanajvýš citlivých otázkach rozhoduje menšia alebo väčšia skupina laikov. Pretože nech je to akokoľvek, nikto nemôže byť rovnako vzdelaný a skúsený vo všetkých oblastiach činností.
    A to nie je všetko. Demokracia navyše predpokladá, že jednotliví voliči, či zástupcovia ľudu, sa budú rozhodovať podľa svojich najlepších pohnútok. Teda podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Je to však skutočne tak? Teraz sa mnohí iste pousmiali, pretože o tom najlepšom vedomí a svedomí vieme všetci svoje. Ono je to ďalšie úskalie demokracie. Je to podobné ako s voľným trhom. Teoreticky by mal všetko vyriešiť. Teoreticky. To by však nemohlo existovať rodinkárstvo, korupcia a iné nešváry. A podobne by čisto teoreticky mohli občania ako voliči rozhodnúť správne, pokiaľ by na to pravda z hľadiska svojich možností a schopností mali. Ale to by podobne ako v prípade voľného trhu nemohli existovať fenomény ako ovplyvňovanie verejnej mienky, podplácanie, zastrašovanie a tak podobne. Dôsledkom toho je iba jedno. Občania ako voliči, alebo ich zástupcovia sa často rozhodnú nie podľa svojho vedomia a svedomia, ale podľa vôle kohosi iného. Táto vôľa im je buď šikovne vsugerovaná, buď sú kúpení alebo zastrašení. Príkladov na to ponúka história dostatok. Preto je otázne do akej miery je demokracia naozaj tým najlepším systémom. Veď len ten fakt, ž každý jeden člen spoločenstva má jeden hlas, bez ohľadu na vzdelanie, skúsenosti a svoj celkový prínos pre celok, ju robí spornou. Pretože kto považuje všetkých ľudí za rovných, znižuje význam a prínos tých lepších. A to je práve jeden z najväčších nedostatkov demokracie, že nerozlišuje ľudí na základe úrovne ich vedomosti, znalostí a vôbec všeobecného prínosu pre celok. A nakoniec ešte niekoľko slov o možnom ďalšom vývoji. Okolo nás sa stále hovorí a populizme a jeho škodlivosti. Nuž áno populizmus je možno škodlivý, ale keď si toto cudzie slovo preložíme, vyjde nám ľudovosť. A ľudovosť je predsa podstatou demokracie. Veď rozhodujú predsa ľudia. Takže populizmus je skrytý v samej podstate demokracie. Veď nemožno očakávať, že masa laikov bude hlasovať za niečo, čomu nerozumie a čo jej sťaží život. Práve naopak, bude voliť toho, kto je sľubuje ľahší a pohodlnejšie jestvovanie. Pretože jednoducho nevie posúdiť do akej miery sú tie sľuby reálne a čo prinesú do budúcna. Ľudia sú už jednoducho takí. Zrieknuť sa niečoho bez reálnej hrozby je proti ich povahe. A teraz to prenesme na problémy celého ľudstva. Potýkame sa alebo sa budeme potýkať s nedostatkom celého množstva zdrojov, s preľudnenosťou
 planéty, globálnym otepľovaním a celým radom z toho vyplývajúcich problémov. Majú tie problémy demokratické riešenie? Odpoveď je jasná, nemajú. Pretože predpokladajú viac alebo menej drastické obmedzenia spotreby a tým aj životnej úrovne v mnohých krajinách sveta. Teda obmedzenia životnej úrovne ľudí, ktorí majú posledné slovo. A videli ste už hrable, ktoré hrabú od seba? Viete si predstaviť, žeby ľudia bez potrebných vedomostí, skúseností a celkového rozhľadu boli schopní bez pocitu bezprostrednej hrozby obmedziť svoj životný štandard. Ja veľmi nie. veď konzumná spoločnosť sa cielene budovala celé desaťročia a prehodiť výhybku v mysliach ľudí rozhodne nebude ľahké. A aby som to nejako ukončil, demokracia rozhodne nie je odpoveďou na výzvy, ktoré nás ešte len čakajú. Preto je potrebné prestať s hrou na demokraciu, ktorá vyhovuje v podstate len tým, ktorí majú prostriedky na korumpovanie, zastrašovanie a ovplyvňovanie verejnej mienky. Je potrebne skončiť s teóriami o konci dejín a nájsť systém, ktorý bude schopný reagovať na výzvy, ktoré nás čakajú skutočne efektívne. A predovšetkým bude schopný poskytnúť väčšie slovo ľuďom so skúsenosťami a vedomosťami, teda tým, ktorí nielen chcú, ale aj vedia ako.

Roman RS

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: