Prečo pochod proti šovinizmu?

3. október. 2010 o 14:03 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Prečo pochod proti šovinizmu?

Dôvod prečo sme sa rozhodli zorganizovať  spoločný slovensko – maďarský pochod proti šovinizmu je najmä deklarovanie nášho spoločného vzájomného pozitívneho postoja k obom našim národom, a negatívny postoj voči šovinizmu – zhubného nenávistného štvania medzi národmi.
Myšlienka spoločného pochodu vznikla na báze niekoľkých vzájomných stretnutí medzi SP a MNA, kde sme sa navzájom oboznámili s našimi postojmi k tejto téme a zistili sme, že mame takmer totožné názory na našu históriu, prítomnosť a budúcnosť. Na základe toho sme sa rozhodli, verejne deklarovať naše spojenectvo a spoluprácu. Po oznámení nášho zámeru sa k nám spontánne pridali aj srbský nacionalisti z organizácie Nacionalni stroj (Národná stráž).
Naše národy majú k sebe bližšie ako si vôbec dokážu bežní ľudia predstaviť. Spája nás spoločná história a v podstate  aj spoločná krv. Žili sme spolu v jednom štáte tisíc rokov.
Uvedomujeme si krivdy z minulosti a prítomnosti. Uvedomujeme si citlivosť historických tém.
Naším motívom je ale boj za budúcnosť a slobodu našich národov. Šovinistické štvanie prospieva iba našim spoločným nepriateľom.

Účelom podujatia je vyjadriť potrebu mieru medzi národmi, prejaviť vzájomnú úctu voči sebe 
odsunúc na bok historické rozpory. Našim cieľom je, aby sme upozornili na spoločné črty nášho života a osudu a na to, že v súčasnej historickej situácii borcovanie napätia a znepriatelenie je proti záujmom našich národov a zabraňuje ich chráneniu voči všetkým vplyvom, ktorým všetci rovnako musíme čeliť.

 

Naša spoločná ideológia vychádza z nacionalizmu. Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k našej identite a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus nie je biologický pud, ale mravný charakter, nie nenávisť k nikomu, ale horúca láska k svojeti.
Táto naša svojeť, to je naše vierovyznanie, naše  národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naša vlasť.

Mnoho ľudí nevie a nechápe čo to je šovinizmus. Mnoho ľudí si ho zamieňa práve z nacionalizmom. V mnohých prípadoch sa samotní šovinisti skrývajú za nacionalizmus, prípadne ľudia neznalí pojmov a zmyslu nacionalistickej ideológie, ktorý šovinizmu prepadli sa za nacionalistov neprávom označujú. 

Šovinizmus (podľa napoleonského vojaka Nicolasa Chauvina, satirickej postavy) je presvedčenie o nadradenosti vlastného národa a šírenie nenávisti voči iným národom. Naproti šovinizmu, nacionalizmus sa obvykle viaže na pozitívnu hrdosť k vlastnému národu.

Skutočný nacionalista je presvedčený, že nacionalizmus je cesta pre všetky svetové národy a berie nacionalistov všetkých ostatných krajín ako spojencov. Je kedykoľvek pripravený spolupracovať s inteligentnými nacionalistami z ostatných krajín sveta, pre spoločné dobro nás všetkých. Je preto vždy veľmi smutné pozorovať, ako sa ľudia z rôznych krajín Európy a sveta, ktorí všetci rovnako milujú svoje krajiny a svoje kultúry, prepadnú zhubnému vplyvu šovinizmu, nevraživo napádajú a bojujú medzi sebou, zatiaľ čo ich skutočný nepriateľ neustále silnie.
Nacionalizmus v sebe nesie obrovský potenciál, zároveň je to však politický smer, ktorý nutne potrebuje vnútorné očistenie. Mali by sme sa usilovať o spoluprácu a spoločný boj proti silám modernizmu a globalizácie, ktorých deštruktívne pazúre sa rozťahujú a driapu všetko, čo im stojí v ceste. Lebo nakoniec príde deň, kedy sa už nebude mať kto s kým prieť, všade totiž bude vládnuť rovnaká šedá, ateistická, konzumná masa otrokov, ktorá nahradí všetko to krásne a jedinečné, čo doteraz predstavovali tradičné kultúry sveta.
Aby teda nacionalizmus mohol opäť fungovať, potrebuje najprv prejsť hĺbkovou katarziou. Musí sa očistiť od svojho negativizmu, paranojí, masovosti a dogmatizmu.

V tomto duchu demonštrujeme náš úmysel odmietajúci šovinizmus a protestujeme proti všetkému úmyselnému alebo nevedomému stupňovaniu napätia! Diskusia o historických krivdách alebo aktuálnych politických otázkach nepatrí medzi ciele podujatia.

S láskou očakávame každého kto súhlasí s našimi cieľmi – nech patrí do ktoréhokoľvek bratského národa.

Účastníci sa majú stretnúť 9. októbra o 14 hodine na námestí generála M.R.Štefánika v Komárne.

Od účastníkov očakávame bezproblémové správanie a dodržiavanie pokynov organizátorov.

Ide skutočne o prelomovú a jedinečnú akciu. Je to prvá verejná spoločná slovensko -maďarská akcia svojho druhu v novodobej histórii našich národov a štátov. Preto si to nenechajte ujsť túto historickú prelomovú udalosť.

Verní sebe svorne napred!

Slovenská pospolitosť

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: