Slovensko-maďarské podujatie pre mier medzi národmi

1. október. 2010 o 18:09 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Slovensko-maďarské podujatie pre mier medzi národmi

Magyar Nemzeti Arcvonal a Slovenská Pospolitosť organizujú 9. októbra spoločné podujatie v Komárne, v znamení mieru medzi národmi. Na podujatí sa oficiálne zúčastnia iba delegácie týchto organizácií. Symbolické podujatie, ktoré bolo plánované pre úzky kruh, vzhľadom na predchádzajúce medializovanie sa aj verejne oznamuje. Z maďarskej strany Hnutie pre Jednotné Maďarsko (Egységes Magyarország Mozgalom) dostalo poverenie aby udalosť verejne oznámilo.

Účelom podujatia je vyjadriť potrebu mieru medzi národmi, prejaviť vzájomnú úctu voči sebe  odsunúc na bok historické rozpory. Našim cieľom je, aby sme upozornili na spoločné črty nášho života a osudu a na to, že v súčasnej historickej situácii burcovanie napätia a znepriatelenie je proti záujmom našich národov a zabraňuje ich chráneniu voči všetkým vplyvom, ktorým všetci rovnako musíme čeliť.

Protinárodný globalizmus a všetky jeho prejavy, ním vyvolaný nepredstaviteľný morálny a mentálny úpadok a historický obrat, ktorý je už pred dverami, stavia odhodlaných vlastencov našich národov pred také výzvy, ktoré vyžadujú, aby sme odsunuli na bok naše historické rozpory a podľa možnosti vzájomne sa pomáhajúc, ale aspoň v žiadnom prípade nie vzájomne si prekážajúc mohli kráčať po Bohom určenej ceste našich národov.

V tomto duchu demonštrujeme náš úmysel odmietajúci šovinizmus a protestujeme proti všetkému úmyselnému alebo nevedomému stupňovaniu napätia! Diskusia o historických krivdách alebo aktuálnych politických otázkach nepatrí medzi ciele podujatia.

So zámerom podujatia súhlasí a reprezentuje sa aj srbský Nacionalni Stroj.

S láskou očakávame každého vlastenca, ktorý súhlasí s našimi cieľmi – nech patrí do ktoréhokoľvek bratského národa. Podujatie nemá vojenský charakter, je civilnou akciou.

Účastníci sa majú stretnúť do 14 hodiny na námestí M.R.Štefánika v Komárne (smerom od Maďarska po moste napravo). Podujatie sa ukončí okolo 17 hodiny.

Od účastníkov očakávame bezo zvyšku vykonať pokyn organizátorov.

Verní sebe svorne napred!

Hnutie pre Jednotné Maďarsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: