Šovinistické štvanie sa už začína

28. septembra. 2010 o 20:36 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Šovinistické štvanie sa už začína

Ako sa dalo čakať, zavíjanie šakalov kvôli októbrovej slovensko-maďarskej mierovej akcii sa už začalo. Šovinisti, nedbajúc už ani na ich odhalenie, penia a revú, pričom moc s ich účasťou organizuje svoju aktuálnu provokáciu.

Prvým v tomto zbore je Szent Korona Rádió, ktoré sa hneď vyfarbilo. Tentoraz sa bez sebamenšieho vysvetľovania, obchádzania a oblbovania, pustilo do podujatia, ktoré je venované výlučne mieru medzi národmi (aj keď sa po útoku na kresťanský sviatok tomu už ani nemusíme čudovať.) To je už jasná reč: šovinizmus a postoj proti-MNA. Tu už ani nie je reč o ušlachtilých ideách a starosti o národ a. Zvedavo čakáme na reakcie skupiniek, ktoré sú vždy ochotné spojiť sa proti MNA! (Ach, keby aj pre záujmy národa existovala takáto jednota!)

Ako zaujímavé prvky vstupujú do obrazu falošnosť a bezcharakternosť. Sotva sa celá vec objavila (je zaujímavé, aká je dôležitá), hvimáci (členovia HVIM = Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom = Mládežnícke Hnutie Šesťdesiatštyri Žúp – prekl.) začali usilovne linkovať dotyčný článok na rôzne fóra fanúšikov. Áno, hvimáci, ktorí ani nie pred mesiacom na nimi organizovanom Maďarskom Ostrove dali tak zbiť vedúce osobnosti jedného fanúšickeho klubu, že sa zobudili na áre. A teraz sa treba spojiť – proti MNA! Oni nie sú len odporne falošní, ale majú futbalových fanúšikov za úplnych blbcov, ktorých podľa potreby môžu použiť a inokedy ich nahnať do pasce a zmlátiť ich.

A ešte jedna poznámka k tejto podozrivo usilovnej práci. Manipulácia a štvanie fanúšikov a kruhov rôznych citovo-emotívnych postojov v takejto miere silne podporuje naše tušenie o prípravách provokácie! A cieľové skupiny nemajú ani potuchy do čoho ich chcú zatiahnuť!

Ako sa dozvedáme z článkov plných triezvych, kľudných a objektívnych úvah a tvorivých konštatovaní, Magyar Nemzeti Arcvonal bude v Komárne demonštrovať proti Uhorsku spolu so Slovenskou Pospolitosťou. A potom kecajú jedno cez druhé od Benešových dekrétov po jazykový zákon. Nakoniec vysvitne, že kto nie je šovinista je nepriateľom autonómie, podporuje jazykový zákon a vôbec je hnusným banditom. (Zákon o dvojitom občianstve pre židovské osídlovanie, ktorému toľko tlieskali radšej nespomínajú.) To sa zrejme vzťahuje aj na tých, ktorí sa na podujatí zúčastnia ako Maďari z Hornej Zeme ako aj na iných podujatiach SP, sú ich voličmi alebo počúvajú ich fórum v maďarčine.

Tajomstvom je, na základe čoho sa oni vyjadrujú o cieli akcie. O princípe a cieľoch akcie totiž nevedia nič. Namiesto toho, aby sa opýtali, burcujú vášne – má to zrejme svoju príčinu. Kde vlastne čítali spomínané konštatovania? To čo napísali je jednoducho lož! A pritom práve oni vedia najlepšie, že vôbec nejde o odpor voči autonómii, jazykový zákon a podobne. Oni vedia až veľmi dobre, že my sa staviame nie proti Uhorsku a podobným veciam ale proti šovinistickým hovädám – slovom: proti nim!

Títo štváči ale samozrejme nemajú najmenšie tušenie o čom vlastne tie dve organizácie rokujú (a o čom nie…, alebo aký je vzťah slovenskej organizácie k tamojším Maďarom.) Nepoznajú stanoviská slovenskej organizácie o dekrétoch, o jazykovom zákone. Nevedia prečo a na akom základe obe strany odkladajú historické krivdy. A rovnako ich nezaujíma cieľ podujatia – hlavné je generovanie napätia a burcovanie emócií. Doteraz im chýbali práve podobné podujatia zo strany “šovinistických” Slovákov a teraz kvôli nemu útočia. Buď tak alebo opačne. Absencia rozumu, logiky a dôslednosti odhaľuje ich nenávisť.

Okrem iného sa pokúšajú rozoberať video vytvorené slovenskou stranou na podujatie – bez znalostí o slovenských pomeroch. (Napríklad plagát SNS, teda strany nepriateľskej voči SP, kritizujúci Maďarskú Gardu sa do videa SP dostal ako príklad štvavej činnosti strán.) Nevyrušuje ich ani to, že sa dostávajú do rozporov so sebou, keď slovenského účastníka spoločnej akcie nazývajú hungarofóbom. Nuž, touto chorobou zrejme netrpia tí, ktorí si napriek všetkým historickým rozporom podávajú ruky.

Stojí za to porovnať reakcie zainteresovaných, kto sa koľko venoval danej téme. Títo šakali aj s najnenávistnejšou zlosťou dokázali pozbierať dva-tri články ešte aj z otvoreného internetového blogu slovenskej organizácie, pričom oni rutinne nadávajú na Slovákov alebo na iné susedné národy. A keď tí hoci len povedia, že si neželajú Veľké Uhorsko (a prečo by aj chceli – hlavne tento židovský chliev) tak sa roztočí šovinistická platňa.

Je typické, že tieto kruhy rozmýšľajú vždy tak, že všetko je proti niečomu a nedokážu prekročiť tento chorý názor židovského ducha. Ani ich len nenapadne, že nejaké podujatie, nejaké hnutie môže byť pre niečo a nie proti niečomu. (Kvôli tomuto chorobnému pohľadu môže byť spoločným menovateľom týchto aj vzájomne sa neznášajúcich skupín postoj proti MNA.) A dovtedy sa už vôbec so svojimi skromnými mentálnymi kapacitami nedostanú, aby namiesto obsadenia, vyvlastnenia a vyvraždenia rozmýšľali v termínoch zmierenia a znovuspriatelenia.

Charakteristickou vlastnosťou človeka davu bez poslania je, že vie len búrať ale budovať nedokáže. Ak by sme vyhlásili, že poďme postaviť dom pre maďarskú rodinu v Komárne, pravdepodobne by sa to nestretlo s veľkým nadšením. Ale keby sme na tom istom mieste chceli zbúrať jeden slovenský dom… Koľkí by asi šli na futbalový zápas, keby vedeli, že fanúšikovia súpera zostanú doma? Koľko príspevkov sme mohli prečítať na stránkach davových ľudí, ktoré by písali hocičo kladné o susedných národoch alebo o hocikom, koho treba “oficiálne” nenávidieť? (Inde sa určite nedeje nič dobré, sú to podradné národy – maďarsky na spôsob Talmudu.) Koľkokrát informovali napríklad o prejavoch odsudzujúcich šovinizmus? Títo ľudia neuznajú nič dovtedy kým od neho neočakávajú zisk (viď aj otázku Ruska.) Nie sú o nič lepší ako židovská zberba ktorá obesila Szálasiho alebo hordy nespokojných Cigánov na Slovensku.

Spomínať zradu je od tých, u ktorých je obracanie kabátov je takmer denná rutina, prinajmenšom nečestné. HVIM, ktoré stojí za portálom, sa už prakticky vzdalo aj svojich národno-radikálnych názorov a tak sa otáča ako vietor fúka. Pred niekoľkými rokmi ako bojovné pouličné hnutie sa ešte ohradili voľbám a demokratickému bábkovému divadlu a teraz, keď to iným vyšlo, sa prispôsobujú. A naposledy zámerne zle organizovanou demonštráciou zradili aj Budaházyho, kto naozaj rozmýšľa ako revolucionár (aj keď jeho metódy my nepodporujeme). Predtým dali zbiť fanúšikov, ktorých teraz znovu chcú použiť. Pritom neustále vyvolávanie napätia (ešte aj z Toroczkaiho krčmovej potyčky v Srbsku urobili útok na Maďarov) ani najmenej neslúži záujmom Maďarov mimo hraníc – ale pomocou zahraničnej politiky MNA sa napríklad na Slovensku prakticky zastavili útoky proti Maďarom.

Okolo Žúp (popri žmurkaní na demokraciu) sa v poslednom čase udialo pár kladných vecí, ako napríklad niektoré prejavy Zagyvu (predseda HVIM-u od 2006 – prekl.), alebo iniciatíva Betyársereg (Beťárska armáda). Zdá sa však, že sa nedokážu odtrhnúť od vytýčenej cesty a napriek zbližovaniu ich členov sa zaraďujú k zoskupeniam postaveným proti MNA.

Úbohou črtou celej veci je, ako niekoľko kruhov sleduje s vypúlenými očami naše hnutie, našu tlač a hľadá do čoho by sa dalo obuť. Samozrejme to potom vždy popierajú, že by sa oni s nami vôbec zaoberali, ale v takýchto situáciách vždy a znova vykukne pravda. V Maďarsku je asi tucet národných organizácií ale nejako sa všetci musia zaoberať Arcvonalom.

Pišťanie, okrem šovinizmu a živočíšnej nenávisti voči MNA, má ešte jednu príčinu – aj od teraz sa prejavujúcich ale aj od tých, ktorí sa na podobných útokoch zúčastňujú. A tou je, že kým sa kruhy MNA postupne budujú, rozširujú a rozvíjajú, ich cesta vedie dole. Ich možnosti sa zužujú, návštevnosť ich podujatí (a tým aj množstvo peňazí, čo u nich hrá rolu) klesá, ich členstvo sa rozpadáva – a spravidla v kruhu MNA nájde to, čo inde márne hľadalo. A k tomu všetkému nimi favorizovaná demokratická cesta sa chýli k neúspechu – a tú tiež iba MNA odmietal od samého začiatku. V tomto konkrétnom prípade je spolupracovníkom moci tŕňom v oku, že sme včas odhalili ich pripravovanú provokáciu, ale je pre nich nepríjemné aj spomínanie večernej demonštrácie za Budaházyho, ktorá sa vyústila do kampane pre Jobbik.

Treba vedieť, že slovenská strana tie isté útoky prežíva na svojej strane. Tam je Slovenská Pospolitosť tiež zradcom. U nich sa zase točí tá platňa, že SP chce vrátiť Hornú Zem Maďarom. Zaujímavý protiklad. Maďari zradia Veľké Uhorsko a Slováci sa zrieknu Hornej Zeme. Keď spočítame všetky šovinistické múdrosti, tak máme tu vlastne pás územia, ktorý nikto nechce… A šovinisti, ktorí sa nenávidia spolu organizujú podujatie…

Vyjasnime si raz a navždy: maďarský vlastenec nikdy nezabudne na bolesť a nespravodlivosť Trianonu, ako ani Slováci sa ničoho nezrieknu. A napriek tomu nás ani nenapadne aby sme sa vzájomne vyvraždili pre veľkú radosť tretej štvavej strany! A nenecháme, aby namiesto našich spoločných úloh a spoločných nepriateľov nás zmanipulovali proti sebe! Takéto štvanie napomáhajúce iba cudzím záujmom rázne odmietame nech už pochádza od národno-liberálnych vlastizradcov alebo zaslepených národných radikálov!

A čo musíme pri všetkých týchto klamných vykrikovaniach znova a znova zdôrazniť – pretože od toho vlastne chcú odpútať pozornosť: Maďarsko je Židmi okupovaná krajina (a oveľa viac okupovaná, ako Horná Zem, kde sa dá žiť slobodnejšie a maďarskejšie), a okupácia v krátkom čase ukáže svoju oveľa brutálnejšiu tvár! Krajina je plná ozbrojencov strážiacich cudzie záujmy (od rôznych strážnych služieb v izraelskom vlastníctve cez židovské „sebaobranné“ skupiny po skryté vojenské jednotky). Jakobinská vláda buduje diktatúru posilnenú súkromnou armádou a Mossad plánuje aj realizuje zločiny politického charakteru. Aby sme cigánsku situáciu, ktorá je tesne pred výbuchom a mnoho iných vecí ani nespomínali. Napriek tomu všetkému sú takí, ktorých najväčšia starosť je to, aby sme bojovali so Slovákmi a ostatnými susednými národmi? Triezvo uvažujúci človek nemôže byť tak sprostý! Stojíme pred ťažkými historickými udalosťami, na ktoré národ (resp. jeho zvyšky) nie je pripravený. Otvorenie každého nového frontu znižuje šance, že sa z týchto osudných časov dostaneme ako víťazi – alebo že ich vôbec prežijeme! Veľké Uhorsko? Budíček! Veď aj ten zvyšok Maďarska sa práve ide stratiť!

A pár slôv k vznešenej siluete Veľkého Uhorska (ktorá je dnes ponalepovaná na autách tých, ktorí pred 10 rokmi si uťahovali z nás kvôli podobným symbolom). Nuž poprvé takáto krajina samostatne nikdy neexistovala, pretože sa na druhú krajinu Monarchie nejako zabudlo. Podruhé by sa patrilo vyjasniť etnické pomery tohto historického Uhorska (my používame tento termín)! Totiž v tom počet maďarského obyvateľstva nedosahovala absolútnu väčšinu, bol pod päťdesiatimi percentami. Teda pri všetkom národnom nadšení si za tou siluetou domyslíme pár národností, ktorých celkový počet prevyšoval náš. A potom si premyslime znova o čom vlastne hovoríme a aj to, aká politika je bližšie k ríšskej myšlienke? Je síce pravda, že je nás menej (a už sme aj menej životaschopní) ale neuvedomme si nič, nadávajme všetkým a spomínajme čisto maďarskú Karpatskú kotlinu… Alebo radšej poznajme minulosť a spoznajme súčasnosť – spoznajme podstatu Uhorskej Ríše?

Podstatou uhorskej ríšskej myšlienky je viacnárodná štátotvorná koncepcia. Tu nie je „ein volk, ein reich”, ráčte sa s tým zmieriť! Kto chce vyriešiť trianonskú otázku, musí si to uvedomiť. (Otázka Trianonu je otázkou národnostného mieru, a zámerom slobodomurárskych tvorcov Trianonu bol práve vytvoriť neustály národnostný konflikt.) Ale ak niekto nevie a nedokáže nájsť cestu, nech radšej mlčí! (A hlavne nech netára o sfalšovanej histórii!) To, čo je pre neznalých a zaslepených čisto maďarská Karpatská kotlina a Veľké Uhorsko – to je pre nás Uhorská ríšska myšlienka. Silueta historického Uhorska pre nás neznamená šovinistické myšlienky, ale rozpráva o spoločnej histórii a spoločnej budúcnosti. A v nej o spoločnom živote, spoločnom osude, spolu vybojovaných bitkách. Po ktorých prichádzali falošnosť, konflikty a obrátenie sa proti sebe. Na rozdiel od šovinistov, nepoznajúcich etnické pomery a históriu, my sme si vedomí podstaty ríše. Ich názor už aj len kvôli tomu nás nezaujíma.

Toto prežúvanie trianonskej tematiky by sme uzavreli myšlienkou jedného slovenského vodcu: Vieme, že Trianon bol nespravodlivý, ale ani jedna strana nie je v situácii, že by mohla na tom hocičo zmeniť, v hocijakom smere.

K tomu dodajme iba toľko: ale sme v takej situácii, aby sme svoj národ (národy) zachránili od úplnej záhuby. V takej osudovej historickej chvíli, ktorá nebude o nič menej významná ako bol Trianon. Teraz však nejde o hranice, ale o samotnú našu existenciu! Kto od toho odvedie pozornosť na Trianon, na Cigánov alebo na hocičo iné, je buď jednoducho slepý (a sprostý) alebo sám sa podieľa na páchaní spomínanej zrady. Budíček!

Roland Bükkfalvi – Jövőnk.info

p.s.: A len aby sme zlepšili náladu, dodáme, že aj Srbi budú prítomní v Komárne. Pretože naše národy majú jednoducho dosť burcovania napätia Židmi a ich sluhami!

 


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: