Zákazy ako riešenie

18. september. 2010 o 11:22 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Zákazy ako riešenie

Ešte nestihli ani poriadne vychladnúť telá z masakry z Devínskej Novej Vsi a ani nespočinuli v zemi a už sme svedkami reakcie našej vrchnosti. A aká tá reakcia vlastne bola? No rozhodne to nebolo riešenie, ktoré by zabránilo tomu, aby niekto v budúcnosti problémy s nespratnými susedmi riešil takýmto drastickým spôsobom. Namiesto toho sme sa dočkali reakcie, ktorá je typická pre policajný štát a to snahy zakázať držanie samonabíjacích pušiek.

Pre úplnosť treba povedať, že sa jedná o samopaly či útočné pušky upravené tak, aby neboli schopné streľby dávkou. Teda nie o automatické zbrane, ako sa nesprávne vyjadrili niektoré média. Ale, aby sme sa vrátili k podstate veci, tento postup je typický pre klasický policajný štát, ktorý obmedzuje práva svojich občanov a ich schopnosť čeliť násiliu vlastnými silami a núti ich spoliehať sa na silové zložky.

Ako zámienka pritom slúžia práve takéto nešťastné udalosti, ako bola tá, ktorú som spomenul v úvode. Tu si však treba uvedomiť ešte jednu závažnú skutočnosť. Podobné zbrane ako bola tá, ktorá bola použitá pri tej nešťastnej masakre, sa vydávajú len športovým strelcom. Keby teda vláda chcela naozaj riešiť tento problém, určite by našla efektívne riešenie, napríklad povinné a pravidelné psychologické vyšetrenia. Oni sa však rozhodli pre riešenie, ktoré je úplne v zhode s ich myslením a charakterom tohto policajného štátu.

Že prečo? Nuž jednoducho preto, lebo je to kolektívny trest všetkým majiteľom samonabíjacích zbraní, či už niečo spravili alebo nie. Navyše sa jedná o zásah do vlastníckych práv, pretože ak už takú zbraň niekto vlastní, na základe čoho ju chce vláda zabaviť? Veď súkromné vlastníctvo a jeho nedotknuteľnosť je predsa garantovaná ústavou. To chcú zmeniť aj ústavu, aby sa mohli chváliť, čo všetko robia pre bezpečnosť občanov? A čo keď niekto začne vraždiť inou strelnou zbraňou alebo obyčajnou sekerou, prípadne vrazí do ľudí na zástavke autom? Dočkáme sa ďalších zákazov strelných zbraní, sekier a aut? A čo v prípade keď niekomu zase rupnú nervy a pri vražednom útoku použije nejakú horľavinu? To potom zakážu aj predaj benzínu? Jedným slovom jedná sa o typický postup policajného štátu, ktorý sa snaží akýkoľvek spoločenský problém riešiť zákazom či obmedzením. Zvlášť v prípade ako tento, kde polícia jednoznačne zlyhala, keďže nebola schopná vyriešiť problém s neprispôsobivou rodinou. Čo v konečnom dôsledku viedlo k už neraz spomínanej masakre.

A toto je ďalší kameň úrazu. Ak by si totiž polícia naozaj zodpovedne plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona a naozaj efektívne používala všetky právne nástroje nemuselo k ničomu podobnému dôjsť. A dovolím si tvrdiť, že ak by bola naozaj schopná zaručiť poriadok a pokoj, ani občania by necítili takú potrebu vlastniť strelnú zbraň na vlastnú ochranu. Lenže o tom môžeme len snívať. Namiesto toho polícia a nielen ona dlhodobo ignoruje problémy a zobudí sa len vtedy, keď dôjde k niečomu naozaj veľkému. To je už však väčšinou neskoro.

A pritom je riešenie také prosté. Veď by stačilo riešiť problémy v zárodku a neumožniť ich rast do obludných rozmerov. Potom by možno niekomu z nespratných susedov nezlyhali nervy a nepotrebovali by sme ani tie múry, o ktorých sa v poslednom čase tiež toľko hovorí.

Roman RS

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: