Oslava Dňa ústavy SR pod Devínskym hradom

6. september. 2010 o 15:25 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Oslava Dňa ústavy SR pod Devínskym hradom

Devín 1. 9. 2010 – Aj tento rok bohatá účasť podporená členmi Slovenskej pospolitosti, na slávnostnom zhromaždení konanom 1. septembra 2010 pod Devínskym hradom pri príležitosti Dňa Ústavy SR potvrdila, že aj napriek nepriazni počasia je pre ctiteľov slovenskej štátnosti odkaz významných udalostí našich dejín stále príťažlivý. Po privítaní účastníkov slávnosti Ing. Františkom Gúckym, ktorému patrí hlavná vďaka za prípravu podujatia aj zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov, sa prihovorila prítomným pani starostka obce Devín Ing. Ľubica Kolková, ktorá – okrem priania mnohých šťastných rokov slobodnej a suverénnej SR – pripomenula aj nedávne tragické udalosti v susednej Devínskej Novej Vsi.
Potom predniesol hlavný prejav slávnosti predseda Združení slovenskej inteligencie KORENE, Slovakia plus a obnovená SNR akad. mal. V. Hornáček na tému „Štátna idea SR“. Po skončení príhovorov účastníci zaspievali štátnu hymnu SR „Nad Tatrou sa blýska“ – ktorej slová umocňovalo veterné a dramaticky sa meniace počasie. Po doznení hymny predstavitelia združení zapálili vatru, ktorá sa stala už tradičnou súčasťou osláv.
Hlavným cieľom našich každoročných aktivít na Devíne je vytvoriť z Devína – ako posvätného miesta slovenských aj slovanských dejín a „mohyly našich predkov“ – živé miesto, ktoré inšpiruje dnes žijúce generácie k rovnako veľkým činom aké dokázali naši predchodcovia v zápasoch o našu národnú slobodu a štátnu samostatnosť.

Zdroj: ZSI Korene

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: