Trpezlivosť je cesta k víťazstvu

1. september. 2010 o 13:59 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Trpezlivosť je cesta k víťazstvu

“Dá sa pochopiť, že dychtivá mládež neoplýva trpezlivosťou. Lenže preto sú tu dospelí, aby ju vychovávali a viedli správnym smerom. Netrpezlivosť je treba premeniť v schopnosť pracovať potichu a s dôverou pre budúcnosť, čakať so zaťatými zubami, až príde správny čas.”

Tieto slová zazneli pred 87 rokmi. Myslím však, že tento výrok, tieto slová sú nadčasové a majú nám čo povedať aj dnes. A to predovšetkým to, že netrpezlivosť je pre naše ciele skôr škodlivá ako osožná a naopak drobná mravenčia práca môže priniesť zaslúžené ovocie. Preto je potrebné zanechať podenkové spôsoby boja a hodiť za hlavu teatrálnosť s veľkým, ale krátkodobým efektom a venovať sa drobnej, usilovnej a cieľavedomej práci zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok.

Len tak môžeme dosiahnuť náš cieľ – obrodu našej spoločnosti a jej zmenu na spoločnosť mravnejšiu a lepšiu. Pretože tento cieľ sa nedá dosiahnuť bez toho, aby sa zmenil postoj ľudí. Každá revolúcia predsa začína v ľudskej mysli. A zmeniť zmýšľanie ľudí, to nie je úloha na mesiace, ani na roky, ale na desaťročia. A to je práve prvoradá úloha, drobnou, cieľavedomou a usilovnou prácou zmeniť zmýšľanie ľudí, zmeniť ich postoje a ich samých. Nechceme predsa nejakú kozmetickú a krátkodobú zmenu, ale čosi, čo pretrvá generácie, čo navždy zmení beh sveta, čo bude trvalé a stále. A to nedosiahneme teatrálnymi predstaveniami, ani prehnaným optimizmom, ale reálnym pochopením situácie. Drobnými krokmi, ktoré však prinesú o to trvalejší efekt.

Nám nie je treba prudký vzlet a potom strmhlavý pád, ale pomalý, kĺzavý let. To si musíme uvedomiť a podľa toho konať. Vychovávať mládež, pripravovať a usmerňovať ju a nie ju radikalizovať. Pretože len sila a prudkosť, ktorá je správne usmernená môže čosi zmeniť a nie prudká, živelná a nikým neovládaná riava. A ak to nedokážeme, naše snaženie vyjde navnivoč, alebo sa zvrhne na požiar, v ktorom zhoríme aj my sami a svet sa prirodzene vráti k starému poriadku, proti ktorému bojujeme.

Preto ešte raz zdôrazňujem trpezlivosť, trpezlivosť a ešte raz trpezlivosť. A neustála drobná a nenápadná práca v prospech jasnej a zrozumiteľnej vízie, zložená s postupných a reálnych krokov. To je naša cesta k víťazstvu. Všetko ostatné je len nebezpečné bláznovstvo, ktoré v konečnom dôsledku prinesie viac škody ako osohu.

Roman RS

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: