Vyhlásenie prezídia Matice slovenskej k verejným útokom na jazdeckú sochu kráľa Svätopluka

17. augusta. 2010 o 18:57 | Kategória: Reakcie, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie prezídia Matice slovenskej k verejným útokom na jazdeckú sochu kráľa Svätopluka

Vychádzajúc z preambuly Ústavy Slovenskej republiky: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov…“  prezídium Matice slovenskej sa zhodlo na tomto vyhlásení.
    Žiaľ, v tomto čase sa v našej slobodnej, demokratickej, samostatnej Slovenskej republike v hŕstke našej verejnosti vyskytujú viaceré rozporuplné, nekultúrne nehistorické prejavy, namiesto toho, aby sa hľadali historické pramene o živote našich predkov a ich vedúcich osobností.
    Vznik a rozvoj cyrilo-metodskej tradície sa bytostne viaže k nášmu územiu. Je chrbtovou kosťou našej národno-duchovnej a kultúrno-literárnej identity. Má však širší celoslovanský ba celoeurópsky rozmer. Naši predkovia boli kresťanmi už pred príchodom solúnskym bratov a celá naša kultúra ostala západná. Je nerozumné stavať cyrilo-metodskú tradíciu proti svätoplukovskej, lebo obe tradície sa už v období národného obrodenia podarilo spojiť do jednotnej slovenskej národnej tradície. Prozápadná orientácia kráľa Svätopluka sa ukázala ako prirodzenejšia a z geopolitického hľadiska nevyhnutná.         
    Sochu kráľa Svätopluka nemožno považovať za úsilie skupiny ľudí presadiť svoje politické presvedčenie a ciele, ale ako oprávnené a dávno žiaduce stelesnenie štátotvornej svätoplukovskej tradície. Táto spolu s cyrilo-metodskou tradíciou tvorí jadro slovenskej národnej identity. Verejné útoky na nedávno odhalenú jazdeckú sochu kráľa Svätopluka na nádvorí bratislavského hradu a úvahy o jej možnom odstránení považujeme za prejav národného nihilizmu.
    Slovenskí národovci spolu so širokými ľudovými vrstvami stáročia žili zo svätoplukovskej tradície a tým upevňovali svoju nádej, že raz sa opäť obnoví slobodný život Slovákov vo vlastnej dŕžave. Svoj zrak sme upierali na túto slávnu tradíciu počnúc Jánom Baltazárom Maginom, ktorý odrazil útoky neprajníkov na kráľa starých Slovákov, cez bernolákovcov, najmä slávneho Jána Hollého, ktorý vo svojom epose ospieval slávne činy veľkého panovníka a štúrovcov, čo na našej pamätihodnej histórii vytvorili slovenský národno-emancipačný program.       
     Uráža nás, že v mediálnej diskusii o soche kráľa Svätopluka prevažujú skresľujúce a neodborné stanoviská, čo svedčí o nezrelosti historického vedomia niektorých žurnalistov a politikov. Vytvorenie komisie na posúdenie tejto sochy považujeme za jednoznačný alibizmus, ktorým sa chcú iniciátori jej odstránenia zbaviť zodpovednosti za tento barbarský čin.  Odstraňovanie sôch je pre kultúrny národ traumatizujúce a ponižujúce. Rovnako aj návrat k nekompetentným komisiám pripomína rozhodnutia mocných zo smutne známych päťdesiatych rokov 20. storočia.    
    Prezídium Matice slovenskej odmieta všetky nekultúrne pokusy smerujúce k protinárodným a dehonestujúcim aktivitám, zameraným proti symbolom našich národných, štátnych ale aj európskych dejín.
   
    Kráľ Svätopluk, ako symbol, má pre slovenský národ nadčasový význam, nielen ako suverénny panovník našich predkov, ktorí  na tomto území žijú bez prerušenie kontinuity takmer 1500 rokov, ale najmä ako hybná sila nášho národného obrodenia, národno-emancipačnej ideológie Slovákov. Kto siaha na takéto symboly má iba jeden cieľ – usiluje sa oslabiť národnú hrdosť a vymazať historickú pamäť Slovákov.
 
doc. Ing. Július Binder, Dr.h.c.
prof. JUDr. Milan Čič, DrSc.
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
Ing. Igor Kovačovič
Eva Kristinová
prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., Dr.h.c.
PhDr. Peter Mulík, PhD.
Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel, Dr.h.c.
Ladislav Ťažký
prof. Ing. František Vnuk
Ladislav Zrubec
 

V Bratislave 10. augusta 2010


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: