Nacionalizmus – jav pozitívny

24. júna. 2010 o 16:04 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Nacionalizmus – jav pozitívny

„Je žalostné, pokiaľ si niekto myslí, že keď som dobrým vlastencom, tak sa musím stať odporcom ostatných.”

Voltaire

Súčasné predstavy o nacionalizme v civilizovanom svete sa radikálne odlišujú od tých, ktorými nás kŕmia „slovenské” média a „slovenskí” politici, či iní odkundesi.
Postačujúce je nahliadnuť do slovníka:

Nationalism
1. Oddanosť záujmom alebo kultúre národa.
2. Presvedčenie že národy budú mať prospech radšej z činnosti nezávislej, než kolektívnej, s dôrazom na národné a nie na medzinárodné ciele.
3. Túžba po národnej nezávislosti v krajine pod cudzou nadvládou

The American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.) © 2000 by Houghton Mifflin Company

Nationalism
1. Stav národného bytia, spätý s národom, národnej príslušnosti.
2. Základná črta, rys alebo znak typický pre každý národ.
3. Národná nezávislosť, princípy nacionalistov.

Webster’s Revised Unabridged Dictionary © 1998 MICRA

Nationalism
Ideológia založená na predpoklade, individuálnej vernosti a oddanosti k národnému štátu, pred inými individuálnymi alebo skupinovými záujmami.

Encyclopaedia Britannica © 2002

Vidíme, že na základe tejto charakteristiky pojem „nacionalizmus” má neutrálnu až pozitívnu konotáciu (oddanosť kultúre svojho národa, úsilie po národnej nezávislosti, čo je na tom zle?). Ale veď inak ani to nemôže byť. Všetky štáty národov – Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko sú založené a vybudované na báze ideí nacionalizmu, konkrétne francúzskeho, britského, nemeckého. To isté možno povedať i o „nových národoch” Latinskej Ameriky, Ázie i Afriky, strednej, ale aj východnej Európy.

Súčasne s tým v slovenskej spoločnosti nacionalizmus asociuje sa s extrémizmom, fašizmom, antisemitizmom i ostatnými nežiaducimi javmi.

Príčiny tohto stavu vidíme nasledovne:
Po prvé. Negatívne potomstvo sa nám dostalo z budovania komunistickej epochy.
Po druhé. Negativizmus sa neustále podsúva deštrukčnou činnosťou rôznych extrémistických „vlasteneckých” a „nacionalistických” skupín, ktoré v sebe nachádzajú „slovenský nacionalizmus”.
Po tretie. A to je to hlavné, Slovensko počas svojho historického vývoja v čase mieru až do roku 1993 nemalo svoj národný štát. Slovenský národ akoby ani neexistoval, a to treba povedať aj v dnešných dňoch má často problémy so svojim formovaním (vlastenecký zákon, zákon o štátnom jazyku…)
 
Naše úsilie upevňovať myšlienku nacionalizmu nás ako normálny európsky štát zaradí do kolektívu dôstojných členov svetového spoločenstva národných štátov sveta. Pokiaľ Slováci nebudú sa chrániť a budovať nacionalizmus, rozplynú sa na historickej scéne.
Slovák dnešnej doby má byť projektantom, konštruktérom a budovateľom slovenského národa. To je úloha v značnej miere intelektuálna, pretože nacionalizmus doteraz na Slovensku zostáva najmenej chápaný systém na planéte. Legitímny národný štát, a tým Slovenska republika JE, je založený na “ľuďoch” skôr, než napríklad na: bohu, či kresťanských tradíciách, dynastiách, alebo imperiálnej nadvláde. Národné štáty už minulosťou sú orientované na budúce ciele, na rozdiel od umelých zlepencov (ZSSR, EU, federatívne štáty). Nacionalizmus bol najúspešnejší politickou silou 19. storočia, hneď po období renesancie a osvietenstva, ba dalo by sa povedať, že nevyhnutne na nich nadväzuje. Nacionalizmus vznikol z dvoch hlavných zdrojov: romantického velebenia “pocitu” a “identity” ako liberálnej požiadavky na vznik legitímneho národného štátu. Preto na základe historických i súčasných javov niet dôvodov na obavy Slovákov už len pri počutí pojmu nacionalizmus, opak je pravdou, preto aj ten tlak „objektívnych” médií a svetoobčianskych politikov na formovanie verejnej mienky pod zosmiešňovaním, zastrašovaním a hrozbami.

Nám nie je nepriateľ príslušník iného národa, práve naopak, môže byť obohatením pre nás tak, ako my pre neho. Musí však vzniknúť spoločná požiadavka národov: Žiť v nacionalistickom poriadku a nebyť zneužívaný a využívaný, či už väčšími národmi, alebo nadnárodnými spoločenstvami. Nie je treba vykonať zásadnú reštrukturalizáciu, treba ponechať si svoje dobré stránky a zbaviť sa deštruktívnych aspektov.

Nacionalizmus je ako kultúrno-hodnotový systém oproti súčasnému trendu oveľa viac dôležitejší ako peniaze. Zaviazuje ľudí ako národ a ukazuje jasnú cestu k tomu, čo je dobré pre našu vlasť.

Lídri Slovenskej republiky sú závislí na popularite, a tak vyhýbajú sa pravde v prospech populistických vyhlásení. Výsledkom je chátrajúca spoločnosť, kde sa nedá dohodnúť na spoločnom smerovaní slovenského národa ako fundamentu Slovenskej republiky. Žiadne dôveryhodné vedenia inštitúcií neexistujú, s výnimkou finančných spoločenstiev. Ale aj tieto spoločnosti existujú tak dlho, kým majú bohatstvo, a potom sa okamžite rozpadnú a upadnú do histórie.

Nacionalistické požiadavky sú požiadavkami humanistickými, pretože v našich moderných dobách vyjadrujú požiadavky ľudí, väčšiny populácie, ktorá je nositeľom hodnôt a kultúry viac ako peniaze. To znamená, že ekonomika a štát má slúžiť kultúrnym cieľom obyvateľov a nie naopak. Sme civilizovaní ľudia nositelia hodnôt dedičstva a nie otroci pohodlia nadnárodných oligarchov.

Nacionalizmus je myšlienka a najlepší spôsob, ako pre ľudstvo a jednotlivé národy a každú etnickú skupinu zachovať si národnú samostatnosť, tým nezávislý pohľad, alebo kritiku od ostatných.

Ľudia, ktorí sa narodili a žijú bez jasnej línie dedičstva, kultúry a jazyka sú zmietaní vo svete príliš veľa rozhodnutí. Niektoré z týchto rozhodnutí, ale aj iné vyžadujú podľa veku a skúseností, času a schopnosti myslieť kriticky. Väčšina ľudí nemá tieto schopnosti, a tak budú voliť zlé rozhodnutia, ktoré majú dlhodobé dôsledky.

Nacionalizmus umožňuje každému národu udržanie a rozvíjanie svojho vlastného vzorca pre celkový rozvoj a pestrosť civilizácie. Je treba sa urýchlene zbaviť teórie sociálneho darwinizmu, ktorý predpokladá, že najlepší ľudia v spoločnosti, sú tí, ktorí zarábajú najviac peňazí. Nacionalisti používajú hierarchiu založenú na osobných hodnotách miesto peňazí.
Nacionalisti si uvedomujú, že najlepší ľudia sú zriedka neistí a preto nepotrebujú nadmerné bohatstvo na odôvodnenie svojho postavenia v spoločnosti.

Nacionalisti majú tendenciu byť realistami, čo ide ruka v rukáve s našim humanistickým myslením. Sme si vedomí, že vojny budú ešte existovať, budú existovať i vraždy a trestné činy. Nie všetci ľudia, môžu byť rozumní. Nacionalisti si za cieľ zdravej spoločnosti ukladajú minimalizovať správania, ktoré ju oslabujú ako celok, a aby posilňovala jeho ľud.

Nacionalizmus podporuje verejnú mravnosť a za dôležitú považuje morálnu schopnosť jedincov.

Nacionalizmus uznáva vo všetkých národoch to, že každý národ je samostatný a slobodne žije podľa svojich noriem a nie noriem svetového policajta.

Nacionalisti môžu byť motivovaní viac než len sebeckým hromadením bohatstva. Dôležitejšie ako zisk je, keď ľudia konajú podľa toho, čo je správne pre spoločnosť, ich mesto, vlasť. A toto nemá osobné deštruktívne následky. Ako posledných dvadsať rokoch nám ukázalo, len jednoducho zarábať na živobytie a ignorovať väčšinu problémov spôsobuje ich zväčšovanie do veľkosti zhubných nádorov, keď už nepomáha ani viera v boha. Neexistuje iný spôsob, ako tento problém vyriešiť, než systémovými zmenami. Tu už končí túžba pracovať pre vlastný egoizmus, pretože jednotlivec je súčasťou kultúry svojho národa a chce žiť a pracovať zdravo, ako ekologická jednotka. Na rozdiel od vlád, ktoré istú kultúru dávajú, ale súčasne vás aj o ňu pripravujú. Vláda nesmie byť komandujúcim, ale s ľudom byť tvorcom na základe konsenzu, pretože bez konsenzu je myšlienka spoločnosti absurdná. Takto sa tvorí málo ľudí pracujúcich, zatiaľ čo iní parazitujú na spoločnosti ako celku.

Na záver by som rád zdôraznil, že používanie termínu nacionalizmus, nacionalisti má svoj slovenský ekvivalent národovectvo, národniari, národovci, ktorý je vhodnejší. Niektorým však slovenská verzia nevyhovuje, pretože nevyznieva tak drsne a čitateľ by ju vnímal prijateľne. A to nie všetkým vonia.

Zdroj: Dr. Vladimír Šotter
Národný Inštitút Francois Marie Voltaire


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: