Žiaden súcit s Diablom!

17. mája. 2010 o 22:33 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Žiaden súcit s Diablom!

Aj na Slovensko už dorazila nová, prírode a Bohu sa priečiaca móda vzťahov medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. A aby toho nebolo málo, títo zvrhlí a poriadku sveta sa priečiaci jedinci sa rozhodli podľa vzoru krajín, kde už dekadencia pokročila natoľko, že sa nad týmto neprirodzeným správaním pomýlených jedincov nikto ani len nepohoršuje, usporiadať v Bratislave prezentáciu svojho neprirodzeného a zákonom prírody cudzieho spôsobu života. A rozhodli sa to spraviť verejným pochodom, na ktorom budú svoj spôsob života prezentovať ako čosi prirodzené a v podstate správne. Lenže má to jeden háčik nie je to ani prirodzené ani správne. A už vôbec nie v našej krajine, ktorá sa hrdí cyrilometodejským dedičstvom a hlási sa k nemu. To aspoň hovorí preambula našej ústavy. Podobne ako naše zákony, aj ona však len zakrýva zločiny a prehmaty vládnej moci, ktorá sa ku kresťanským hodnotám hlási, len keď jej to vyhovuje. Pretože keby sa skutočne ku kresťanským hodnotám hlásili a žili podľa učenia kresťanských cirkvi, všeličo v našej krajine by vyzeralo inak. Je to však len banda novodobých farizejov, ktorí sa prikrývajú kresťanstvom ako perinou, aby sa im lepšie a ľahšie porušovali božie a ľudské zákony. To, že sa vôbec uskutoční prezentácia zvrhlého a neprirodzeného spôsobu života v našom hlavnom meste je toho jednoznačným dôkazom. A títo zvrhlíci sa dokonca dočkajú ochrany našej polície, ktorá je nástrojom diablovým v rukách jeho prisluhovačov, ktorí ju využívajú na potlačovanie skutočnej opozície a obranu svojho nakradnutého majetku. A teraz aj na ochranu tých, ktorí sa chystajú priniesť do našej krajiny oslavu praktík, kvôli ktorým boh zničil Sodomu a Gomoru. A my sa máme na všetko toto zlo len dívať, pretože sme tolerantní a nenásilní. Lenže zlo, ktoré pochádza od samotného diabla sa musí potláčať všetkými prostriedkami. Žiaden kresťan hodný tohto mena sa nemôže len tak prizerať ako sa jeho krajina stáva semenišťom toho najzvrhlejšieho hriechu. Preto aj 22.5. aj v ktorýkoľvek iný deň platí žiaden súcit s diablom, žiadna tolerancia k jeho prisluhovačom.

Roman RS


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: