Amerikanizácia slovenčiny a ako sa jej brániť

6. máj. 2010 o 12:15 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Amerikanizácia slovenčiny a ako sa jej brániť

V posledných zhruba 4-5 rokoch sme svedkami čoraz častejšieho a hrozivejšieho prenikania výrazov z americkej angličtiny /toto treba zdôrazniť, pretože britská angličtina je už od skončenia 2. svetovej vojny pod silným vplyvom americkej a vo svete prakticky stratila význam/ do slovenčiny a už predtým aj do iných európskych jazykov /čo však nie je téma tohto článku/. Toto prenikanie sa prejavuje rôzne, uvediem aspoň zopár príkladov:
a/ pomenúvanie veľkých zábavno-nákupných centier napríklad v Bratislave len po \\\”americky\\\” a nie po slovensky /napr. River Park či Tatra Mountain Resort/,
b/ uvádzanie zlozenia kozmetických výrobkov /zubne pasty, mydla, šampóny a pod./ len v angličtine,
c/ obrovské množstvo nepreložených a nevysvetlených amerikanizmov v tirážach a článkoch najmä luxusnejších a firemných časopisov, ako aj v bulvárnych reláciách súkromných televízii a na takto zameraných internetových stránkach,
d/ slogany na zaver reklám a inzerátov najmä niektorých automobiliek v angličtine a iných cudzích jazykoch,
e/ nečinnosť našich jazykovedcov pri utváraní slovenských ekvivalentov k zbytočným amerikanizmom /namiesto toho sa rozhlasová jazyková poradňa sústreďuje takmer výlučné na prakticky neškodné čechizmy/ a podobne.
Najhoršia je však situácia s pomenúvaním pracovných pozícii vo veľkých firmách, pretože dajme tomu vyraz brand manager /doslova manažér značky/ nevie človek neznalý angličtiny ani vysloviť, nieto ešte pochopiť. Tu je bezpodmienečne nevyhnutne čo najskôr vytvoriť adekvátne slovenské výrazy namiesto amerických /ktorých nie je malo/.
Náš jazykový zákon je až príliš mäkký, pozná mnoho výnimiek a nezaručuje ochranu a dokonca ani existenciu nášho jazyka. Osoba neovládajúca \”angličtinu\” tak zväčša nemá šancu porozumieť poameričtenému textu či rozhovoru, je ignorovaná, diskriminovaná a často americké výrazy komolí. Americky kultúrny imperializmus sa v snahe podrobiť si iné jazyky jednoducho nezastaví pred ničím. Amerikanizácia slovenčiny už u nás dosahuje naozaj neúnosné rozmery, a preto treba proti nej bojovať tak radikálne ako napríklad vo Fínsku, Francúzsku či na Islande. Všade tam majú extrémne prísne pravidla jazykovej ochrany a čistoty, obmedzuje sa používanie cudzích slov, nahrádzajú sa domácimi a je nemysliteľné, aby napríklad fínsky motoristicky novinár použil slovo airbag.
Ako riešiť spomínaný problém< Prijať také tvrdé a puristické pravidla slovenského pravopisu, aké na Slovensku platili v r. 1940-1953. Inými slovami, zakázať explicitne používanie nevhodných a slovenskými ekvivalentmi nahraditeľných amerických slov zo všetkých dôležitých odborov /napr. počítače, mobilne telefóny, automobilizmus, kinematografia, móda, internetová komunikácia a i./ a prikázať používanie hoci aj umelých výrazov so slovenskými či aspoň slovanskými koreňmi. Výnimiek /napr. súkromný rozhovor/ musí byt čo najmenej. Tieto pravidla by sa netykali tých anglických slov, ktoré sa k nám dostali – zjednodušené povedané – už veľmi dávno a celkom zdomácneli /futbal, hokej, džem, playback, faul, videoklip, tiket, barman, férový, víkend, dizajn, displej, stres a pod./ Netykali by sa ani slov z iných jazykov ako angličtina, teda ani češtiny. Okrem toho treba prijať novy jazykový zákon, ktorý za porušenie vyššie spomenutého pravidla o nepoužívaní amerikanizmov /ako aj za aktivity uvedené pod písmenami a/ až e// nielenže pokutuje previnilca už po prvom priestupku, ale bude rátať pri notorických porušovateľoch aj s nepodmienečnými trestami odňatia slobody.
Na zaver ukážka niekoľkých amerikanizmov, ktoré za posledne roky najmä \”zásluhou\” bulvárnych médií \”obohatili\” slovenskú slovnú zásobu a ktoré v nej nemajú čo robiť /v zátvorke slovensky ekvivalent/:
lifestyle/lifestylovy /životný štýl, tykajúci sa životného štýlu/, popcorn /pukancová kukurica/, art director /hlavný grafik či sekretár v časopise či novinách/, printové média /tlačené média, tlač/, cherry paradajky /ceresnoplode/, fashion-week /týždeň módy/, developer /toto sprofanovane americké slovo sa dá preložiť ako \”vývojár\” či \”vyvijatel\”/, event /udalosť, podujatie/, peoplemeter /merač sledovanosti televízie/, outdoorovy /na vonkajšie použitie/, shopping-park /nákupný park či stredisko/, fast-food /rýchle občerstvenie/, slot /štrbina/, stage /pódium, javisko/, prime-time /hlavný vysielači čas v televízii/, provider /poskytovatel/, trendy /trendový, zodpovedajúci trendom/, single /sám, osamelý, bez partnera/, benefity /zamestnanecké výhody, príplatky/, look /výzor/, call centrum /centrum pre telefonáty/ a mnoho ďalších. Ak sa nemá slovenčina rozplynúť v americkej angličtine, tieto a iné výrazy treba čo najskôr zakázať.

Peter Ginis

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: