Matica slovenská podala trestné oznámenie ! – reakcia Marián Mišún

27. apríla. 2010 o 20:57 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Matica slovenská podala trestné oznámenie ! – reakcia Marián Mišún

Pred pár dňami bola na internete a v novinách uverejnená správa, že na moju osobu, vedenie Matice slovenskej (ďalej len MS) podalo trestné oznámenie. I keď sa jedná o pravdivú informáciu,  pokladám takýto postoj vedenia  MS za nelogický a bezdôvodný. Vedenie MS podanie trestného oznámenia na moju osobu zdôvodnilo nasledovne „ P. Mišún ako predseda Miestneho odboru MS v Púchove neoprávnene používa meno Matice slovenskej ako právnickej osoby pri propagácii aktivít, od ktorých sa Matica slovenská dištancuje, lebo priamo podnecujú k rasovej neznášanlivosti, keď už v pozvánke na  akciu do Martina (10.4. 2010) sa uvádza text „z vlastnej krajiny nás vytláčajú brutálne sa množiaci asociálni cigánski paraziti“.“   Na svoju obhajobu však musím uviesť, tak ako som už aj viac krát verejne  povedal i napísal , ja nie som rasista. Dobre viem, že aj medzi cigánmi sa nájdu občas slušní, pracujúci ľudia. Myslím si ale, že je už konečne potrebné verejne priznať pravdu, že slušných, pracujúcich  cigánov je  omnoho menej, ako spomenutých asociálnych parazitov.  Pod pojmom brutálne sa množiaci asociálni cigánsky paraziti som nemal na mysli vôbec cigánov ako celok, ale iba asociálnych cigánskych parazitov.  Celá akcia v Martine, ktorá bola uskutočnená pod mojim menom ako predsedu MO MS v Púchove , ako aj pozvánka na ňu, je podľa môjho názoru plne v súlade s poslaním a stanovami MS.Podľa stanov  má MS prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov, vytvárať iniciatívne a expertné skupiny na riešenie národných, ekonomických, sociálnych, kultúrnych, ekologických a iných otázok, ako aj pružne reagovať na najzávažnejšie spoločenské a kultúrne udalosti.S dobrým úmyslom, v súlade so stanovami a poslaním MS, som sa tak rozhodol, pod hlavičkou Miestneho odboru Matice slovenskej Púchov, uskutočniť akciu s názvom „Spoločne proti zlodejom a parazitom v slovenskej politike!“, ktorej prvoradým cieľom bolo poukázať na závažné spoločenské problémy.  V pozvánke na akciu bol uvedený nasledujúci text: „ Zhoršujúca sa ekonomická situácia, korupcia a chaos na slovenskej politickej scéne dnes  spôsobili u mnohých Slovákov apatiu a prehlbujúci sa nezáujem o politické dianie.  Dôkazom je aj stále sa znižujúca  volebná účasť slovenských voličov, rok  – 1998 – 84%, 2002-70%, 2006- 55%.  Negatívny stav, v akom sa dnes Slovensko nachádza, kladie osobitnú zodpovednosť na plecia nás všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť slovenského národa. Všetci dnes vidíme výsledky doterajšieho bačovania tzv. našich politikov – stúpajúca kriminalita, z vlastnej krajiny nás vytláčajú brutálne sa množiaci asociálni cigánski paraziti, pôvodní Slováci populačne vymierajú, mládež sa nechala zviesť primitívnou západnou kultúrou egoizmu, drog a materializmu, pričom zo Slovenska sa v dôsledku rozpredania a rozkradnutia národného bohatstva stala závislá kolónia.“
I napriek trestnému oznámeniu na moju osobu, zodpovedne prehlasujem, že si plne stojím za všetkými svojimi tvrdeniami, ktoré som uviedol v hore uvedenej pozvánke na akciu v Martine (10.4. 2010). Za hlavný dôvod trestného oznámenia na moju osobu pokladám prepojenosť Slovenskej národnej strany (ďalej len  SNS) s vedením MS. Predstaviteľom SNS je pravdepodobne tŕňom v oku Ľudová strana- naše Slovensko (ďalej len  ĽS-NS), pod vedením Mariána Kotlebu s ktorou ako vlastenec spolupracujem a ktorá sa aktívne zaoberá cigánskym problémom. Je vysoko pravdepodobné, že sa do parlamentu miesto SNS  dostane práve ĽS-NS, keďže slovenský volič je už otrávený primitivizmom a výstrelkami čelných predstaviteľov SNS. Dôkazom toho by mohli byť aj pomerne dobré volebné výsledky Mariána Kotlebu (13 629 hlasov) vo voľbách do VÚC v B. Bystrickom kraji, v ktorých sám, ako nezávislí kandidát  získal podporu viac ako 10 % hlasov.
Ako zaujímavosť pokladám za vhodné poskytnúť vám  demografické údaje z okresu Stará Ľubovňa, uverejnené na internetovej stránke – Rusíni Slovenska:  „Napríklad len taká obec Lomnička absolútne zahanbila okresné mesto, v roku 2009 tam prišlo na svet 80 detí. Nie je ale nijakým tajomstvom, že pôrodnosť držia hlavne rómske matky a podieľajú sa na 30-percentnej pôrodnosti v okrese.“Tu by som vám rád pripomenul, že pôrodnosť je najvyššia práve v osadách, teda u cigánskej komunity zo sociálne najnižších vrstiev a práve tam aj naďalej pôrodnosť neúnosne narastá. Štatistiky jasne hovoria o tom, že o niekoľko rokov budú v slovenských školách slovenské deti v menšine, čo znamená, že sa postupne staneme menšinou vo vlastnej krajine. Je zaujímavé tiež sledovať vývoj rómskych osád, ktorý bol uverejnený v roku 2010 na internetovej stránke-  Správy pravda: „Zatiaľ čo v roku 2000 bolo na Slovensku evidovaných 620 osád, vlani sa ich počet zvýšil na 691.“     Na záver by som chcel ešte odkázať všetkým čitateľom, aby sa v nadchádzajúcich parlamentných voľbách nenechali podviesť tými, ktorí od roku 1989 ničia slovenský národ a rozkrádajú naše národné bohatstvo. Dnes, kým sme my Slováci ešte väčšinou, tak sa  stále môžeme poučiť z kosovského nešťastia. Ak sa ale teraz nepostavíme za slušný život pre slušných ľudí, tak  o pár rokov sa aj  my  môžeme vo vlastnej krajine cítiť ako cudzinci, tak ako sa dnes cítia Srbi v Kosove a ako sa už dnes niektorí Slováci cítia v mnohých častiach východného Slovenska.
Zdroje:2010-13-1. Obec Lomnička zahanbila v počte narodených detí aj mestá nášho okresu. In: rusin.sk [cit. 2010-28-3]Dostupné na: http://www.rusin.sk/index.php?ID=4388&l=sk
2010-3-5. Rómskych osád na Slovensku pribúda, je ich už 691. In: tvnoviny.sk [cit. 2010-13-4]Dostupné na: http://tvnoviny.sk/spravy/domace/romskych-osad-na-slovensku-pribuda-je-ich-uz-691.html


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: