Robotníci prebuďte sa!

8. marec. 2010 o 13:50 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Robotníci prebuďte sa!

Väčšina z vás sa už isto stretla s výrokom: „ Každá akcia vyvolá reakciu.“
Kto sa zaujíma o spoločenské dianie, tak už určite postrehol, že spomenutý fyzikálny zákon (zákon akcie a reakcie) plne platí aj v oblasti medziľudských vzťahov. Myslím, že dostatočným dôkazom môjho tvrdenia je aj súčasná umelo vyvolaná ekonomická kríza, ktorá aj na Slovensku výrazne zhoršila vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Na úvod však chcem všetkých čitateľov upozorniť, že cieľom môjho článku nie je šíriť  medzi slovenskými robotníkmi a podnikateľmi triednu boľševickú nenávisť, ale práve naopak, poukázať na potrebu vzájomného rešpektovania sa oboch tried.
Dňa 18.2. 2010 sa v meste Hnúšťa uskutočnila protestná akcia ,ktorej prvoradým cieľom  bolo vyjadrenie solidarity slovenským robotníkom, šikanovaným nadnárodnými spoločnosťami. I keď priebeh a výsledný efekt spomenutej akcie môžu praví slovenskí vlastenci pokladať za úspešný, veľkým sklamaním pre organizátorov bol postoj samotných zamestnancov firmy YURA. Väčšina zamestnancov z protestu so sklonenou hlavou iba utekala ako splašené stádo. Bolo zrejmé, že sa zamestnanci firmy YURA nechali od svojich kórejských nadriadených zastrašiť vyhrážkami o  prepúšťaní, ba dokonca o ukončení výroby na Slovensku.
A tu sa dostávam k tomu, prečo tento článok vôbec píšem. I keď je známe, že väčšina robotníkov vo firme YURA je nespokojná so svojimi pracovnými podmienkami, nikto z nich nenašiel odvahu postaviť sa za svoje práva. Pokiaľ ale slovenskí robotníci chcú skutočne dosiahnuť zlepšenie svojho postavenia, tak musia v prvom rade sami ukázať, že to chcú. Rovnako by mali prestať naivne dúfať, že sa ich situácia nejako sama od seba zlepší, prípadne, že im pomôže niektorý zo súčasných čelných politických predstaviteľov. Veď práve vďaka tým, ktorí nám od roku 1989 vládnu, je dnes  na Slovensku  parazit, zlodej a podvodník viac ako slušný pracujúci človek.
Netreba tiež zabúdať, že práve počas vlády, ktorá tak rada samu seba označuje ako národne a sociálne spravodlivú, dnes dochádza pravidelne k zvýhodňovaniu zahraničných investorov pred slovenskými podnikateľmi, k zvýhodňovaniu Cigánov pred Slovákmi, ku kupovaniu voličských hlasov cigánskych asociálov, pričom slovenskí robotníci sú vo vlastnej krajine šikanovaní cudzími pánmi.
Robotníci by sa tiež mali konečne prestať spoliehať na skorumpované odbory a vytvoriť si v podnikoch vlastnú opozíciu, za ktorou stojí väčšina zamestnancov. V prípade neznesiteľných pracovných podmienok sa robotníci  nesmú obávať použiť bežné nástroje obrany pracujúcich, ako sú demonštrácie, stávky ,ako aj  hrozbu zamestnávateľovi vlastnou hromadnou výpoveďou. K tomu je však potrebná jednota a odvaha samotných robotníkov, aby sa aj napriek vyhrážkam zamestnávateľa nezľakli a prípadnú nátlakovú akciu všetci spoločne podporili. Treba zdôrazniť, že jednota robotníkov je alfou-omegou, keďže je dôležitá najmä z hľadiska ochrany hlavných aktérov nátlakových akcií pred prepustením, alebo inak povedané, z hľadiska ochrany vodcovských robotníckych osobností schopných organizovať robotníkov.
Ako inšpiráciu  možno uviesť akcie robotníkov v Českej republike, kde vo fabrikách v Nošoviciach a Moste  došlo k úspešným  štrajkom, počas ktorých dokonca robotníci zastavili výrobu.
Obzvlášť akcia zamestnancov mosteckej spoločnosti Grammer je dobrým príkladom pre situáciu v Yure na Slovensku. Ich úspech  bol práve v tom, že sa dokázali spoločne postaviť svojim nadriadeným. Situácia v Moste je na českom internetovom portály – www. ekonomika.idnes.cz  popísaná nasledovne:
„Zamestnanci mosteckéj spoločnosti Grammer začali vo štvrtok stávkovať na protest proti zmene platových podmienok. Kvôli nim by údajne mali prísť o tisíce korún mesačne.
“Vedenie zmenilo od 1. januára platové výmery a pridalo nám prácu. V priemere sme prišli o tri až päť tisíc korún mesačne. Kto nepodpísal, dostal výpoveď,” povedal MF DNES jeden zo zamestnancov Rostislav Mička.
Spoločnosť podľa Mička zmenila úkolovou mzdu na časovou a ľudia na tom tratia. “Spísali sme petíciu, ale nikto s nami nekomunikuje,” dodal.
Vyhazov dostalo asi päť zamestnancov. Pracovníci ale dopoludnia začali stávkovať, do práce nastúpila až poobedňajšia smena potom, čo firma na výrobu autodielov zmiernila svoje správanie a výpovede stiahla. “Firma tiež sľúbila, že do pondelka urobí dielčie úpravy platov tak, aby to vyhovovalo obom stranám,” Povedal zamestnanec montovne Miroslav Sivák.“
Čo sa týka vyhrážok kórejského zamestnávateľa o stiahnutí celej výroby zo Slovenka, tak možno s určitosťou povedať, že sa jedná o blafovanie .
I keď netradične, odvolám sa na výnimočne pravdivý názor naivných utopistov a bojovníkov proti nacionalizmu z organizácie Priama akcia, ktorí na svojich internetových stránkach – www.priamaakcia.sk uvádzajú: „Firma nie je batoh a nedá sa zbaliť len tak. Riadi sa ekonomickým plánom a hospodárskymi výsledkami. Rozhodnutia o výrobe alebo jej presune sa nerobia v reakcii na facky. Ak sa raz kórejské vedenie rozhodne, že sa zbalí a odíde, toto rozhodnutie nepríde náhle a firma sa naň dobre pripraví. Vrátane čo najväčšieho vybabrania s robotníkmi. Firma v kríze zvyčajne najprv začne prepúšťať alebo skráti pracovný čas (ak má záujem existovať ďalej a neusiluje sa napríklad o cielený krach). V Hnúšti je ale situácia opačná – ľudia musia robiť množstvo nadčasov a pracovné tempo sa zintenzívňuje. Hlavní odberatelia Yury navyše dosiahli v roku 2009 výrazné zisky a nárast predaja “
Na záver  chcem ešte zdôrazniť, že môj článok nebol mierený proti domácim ani zahraničným podnikateľom ,pôsobiacim na Slovensku, ktorí si svojich zamestnancov vážia. Mierený je len proti tým, ktorí robotníkov berú ako otrokov a lacnú pracovnú silu. Sám som zvedavý, ako sa v súčasnosti, keď svetová ekonomika čelí umelo vyvolanej kríze, postavenie robotníckej triedy vyvinie. Ideálne by však bolo, keby si robotníci, ale i podnikatelia spoločne uvedomili, že sa navzájom potrebujú. Rozhodne si však dovolím tvrdiť, že prvý krok k zmiereniu oboch tried by dnes mali urobiť slovenskí podnikatelia prostredníctvom spravodlivejšieho prerozdeľovania svojho zisku.

Marián Mišún
Zdroje:

2010-26.2. YURA Corporation: moc šéfov a moc pracujúcich. Taktiky a možnosti. In: priamaakcia.sk [cit. 2010-1-3]
Dostupné na: http://www.priamaakcia.sk/YURA-Corporation-moc-sefov-a-moc-pracujucich-Taktiky-a-moznosti.html

2010-7.1. Zaměstnanci mostecké firmy stávkovali. Vedení jim sáhlo na platy. In: ekonomika.idnes.cz  [cit. 2010-1-3]
Dostupné na: http://ekonomika.idnes.cz/zamestnanci-mostecke-firmy-stavkovali-vedeni-jim-sahlo-na-platy-pxf-/ekoakcie.asp?c=A100107_125918_ekoakcie_vem

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: