Ilumináti a New World Order

1. marec. 2010 o 17:57 | Kategória: Sionizmus, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Ilumináti a New World Order

Ilumináti sú tajná spoločnosť  z čias osvietenstva, ktorá bola  založeného v máji 1776 Adamom Weishaupom. Neskoršie sa ilumináti infiltrovali do slobodomurárských lóži. Tento spolok si zakladá na zničení európskej kultúry, a pomalom  budovaní novej svetovej totalitnej vlády. Chce dosiahnuť zničenie všetkých monarchii, aj prostredníctvom vrážd šľachticov a kňazov, čí už katolíckych alebo protestantských. Úmysly iluminátov sa na verejnosť dostali zvláštnou cestou a nečakanou náhodou, keď iluminátskeho posla zasiahol blesk a boli u neho najdené dokumenty ktorým sa začalo hovoriť iluminácke protokoly. Spisovateľ Robin de Ruiter podrobne píše o týchto protokoloch.
„Iluminácke protokoly obsahujú plán na nahradenie súčasných vlád jedinou super vládou, ktorá bude vládnuť celému svetu pomocou desivého byrokratického aparátu. Protokoly podrobne ukazujú, ako bude svet postupne zrazený na kolena v zaujme inštalovania svetovej diktatúry, všemožným podporovaním znemravňovania, rozpútavaním rôznych národnostných sporov a sociálnych nepokojov, podrývaním rešpektu ku všetkým autoritám a konečne k ničivím vojnám.“
Po prečítaní protokolov si väčšina ľudí spoji tieto protokoly so súčasnou situáciu vo svete, ale najväčší problém je to, že neexistuje žiadne priame spojenia  fenoménu NWO a iluminátmi. To či tento fenomén riadia ilumináti, alebo skupiny ľudí ktorí sa podľa tohto protokolu riadia nie je jasne, ale je jasne mnoho spojení medzi NWO a iluminatmi.

Jozef M.

Súvisiace –

Protokoly sionskych mudrcov

Kto sú Ilumináti

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: