Skutočná totalitná tvár takzvaného antifašizmu

5. január. 2010 o 19:01 | Kategória: AntiAntifa, Reakcie | Komentáre vypnuté na Skutočná totalitná tvár takzvaného antifašizmu

Pofidérne hnutie Antifa sa stavia do role morálne čistých, úplne tolerantných, rozumných a uvedomelých bojovníkov za práva všetkých ľudí na svete.

Navonok odsudzujú akýkoľvek rasizmus, xenofóbiu a formy útlaku všeobecne. Avšak ich špinavé a násilné praktiky sú čím ďalej tým otvorenejšie a len kompromitujú ich prázdne reči o boji proti systému a vláde, ktoré vedú v rovinách anarchizmu. Neštítia sa  klamstva a používajú tie isté praktiky, ktoré u iných kritizujú. Napríklad to, že poukazujú na rasový pôvod svojich nepriateľov, alebo si robia  posmech z ich náboženskej a sexuálne orientácie. Ak však rovnako učiní niekto iný, majú plné ústa o rasizme, homofóbii, xenofóbii a antisemitizme.

Snažia sa vyvolávať umelé škandály a vďaka nepopierateľnej spolupráci z politickou políciou získavajú materiály pre svoje bulvárne články, ktoré mnohokrát píšu práve  dobre platení novinári (napríklad Peter Getting).

Hrajú sa na paparazzi v honbe za fotografiami údajných neonacistov. Z obľubou v presile a zozadu napadnú kohokoľvek, kto im kohosi pripomína. Väčšina je však našťastie zbabelá aj na takéto zákerné útoky.

V ich snahe prekrútiť celý obraz národného hnutia, vyťahujú rôzne zväčša domnelé a vykonštruované kriminálne kauzy rôznych ľudí, ktorí sa hlásia k hnutiu. Dávajú tak najavo, že tak ako sú zlí títo ľudia, tak je zlé aj celé hnutie a predovšetkým celá idea. Ak však niekto použije takéto poukázanie na nejakú inú názorovú skupinu, alebo menšinu je okamžite netolerantný a podvodník.

Sú vraj proti totalite a akejkoľvek forme útlaku. Tu sa môže zdať, že ide o ušľachtilé ideály, avšak vzhľadom k faktu, že sami žiadne riešenie nemajú a ani neponúkajú, iba ak tak zblúdilé a falošné myšlienky anarchizmu a komunizmu, je úplne jasné, že na takýchto konceptoch fungujúca spoločnosť nemôže stáť.

Vraj sú tiež proti generalizovaniu a odlišovaniu na základe akýchkoľvek vonkajších či jasne definovateľných znakov – čiže okamžite broja, keď sa niekde povie na nejaké skupiny obyvateľov, alebo sexuálne, etnické a rasové menšiny, že sú takí, alebo robia to a ono. Pretože sa vraj nedá všetkých hádzať do jedného vreca. Antifašisti sa navonok hlásia k individualizmu, pretože sloboda je podľa nich iba vtedy, pokiaľ je slobodný jednotlivec. Avšak ich nechuť ku generalizácii a k individualizmu z ich mysle zmizne hneď, keď ide o „náckov“, teda je úplne jasné, že tzv. náckovia sú podľa nich jeden ako druhý, všetci si myslia a robia to isté a nie sú medzi nimi žiadne rozdiely. Čo z toho vyplýva? To že sa antifašisti chovajú nie len primitívne, ale aj rovnako, ako to čo tak strašne kritizujú a nenávidia.  Tu je príznačná ich potreba čiernobieleho videnia a potreba vyrobiť si nepriateľa. Dá sa teda povedať, že tolerancia, individuálny prístup a podobné klamlivé heslá slúžia iba na to, aby sa nimi oháňali iba v prípade, kedy im otvárajú brány k spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami a k zakladaniu rôznych pochybných spolkov (napríklad Ľudia proti rasizmus)  a v konečnom dôsledku k peniazom.

Do ich agendy patrí boj proti násiliu páchanom na politických oponentoch, pritom sami sa ho neštítia. Majú plné ústa o zvrátenosti skutkov, keď je niekto napadnutý za jeho zjav, oblečenie, účes, prípadne príslušnosť k subkultúre. Pritom sú to práve oni, kto útočí na ľudí pre ich odlišné názory, výzor, účes alebo oblečenie. Majú reči o zbabelcoch útočiacich v presile, pritom oni inak, ako v presile neútočia. Tu sa prejavuje úplne chorý mozog týchto pomýlených politických deviantov. Ich rovnosť, bratstvo a sloboda patrí iba tým, ktorí vyzerajú ako oni, myslia ako oni a chovajú sa ako oni. Odsudzujú fašistické metódy, pritom sami sa chovajú horšie.

Kritizujú vykrádanie svojich aktivít, pritom sami vykrádajú iné hnutia. Privlastňujú si rôzne subkultúry, ktoré s ich politikou ani antifašizmom nemajú nič spoločné. Ten kto nepodporí ich zvrátene aktivity je ihneď označený za nácka.

Ak si zhrnieme našu exkurziu v myslení hlupákov z Antifa do nejakého záveru, je vidieť bandu primitívnych, násilníckych a fašizujúcich indivíduí, ktorí vo svojom čiernobielom svete môžu byť vďační za každého len trochu inteligentnejšieho človeka, ktorý im dodá nejakú pozliepanú masku ideovej konštrukcie. V skutočnosti je hnutie antifašistov tvorené zbabelými chudákmi, útočiacich zozadu a v presile aj na ženy a starých ľudí,  sú podporovaní sionistami a internetovými bojovníkmi, ktorí im za tieto násilné excesy tlieskajú z tepla domova od počítačov, čím sa prejavuje ich vlastná plytkosť a úbohosť.

Antifašizmus je v podstate iba krycí výraz pre anarchobloševizmus. Netaja sa svojou násilnou militantnosťou a volajú po fyzickej likvidácii svojich oponentov. Tak ako v minulosti, tak aj dnes sú podporovaní rôznymi menšinami, sionistami, liberálmi, slobodomurármi a všetkými tými, čo z hĺbky svojej duše nenávidia kresťanstvo a nacionalizmus.

Preto sa nenechajte mýliť, že ich nenávisť a „nechuť“ k útlaku sa týka iba neonacistov, už dávno majú svojich nepriateľov zaškatuľkovaných. Za “náckov” sú označení všetci národne uvedomelí občania, mnohí kresťanskí aktivisti a monarchisti, nacionalisti, kritici multikulturalizmu, drog, kriminality, sionizmu, sexuálnych zvráteností, liberalizmu, feminizmu, anarchizmu, boľševizmu…, ale aj všetci tí ktorí nesúhlasia s ich pomýleným bojom a tí ktorí jednoducho nezapadajú do ich pomýlených predstáv o spoločnosti a svete.

Anti-antifa

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: