Kto je alternatívna mládež?

10. marec. 2009 o 13:46 | Kategória: AntiAntifa, Reakcie | Komentáre vypnuté na Kto je alternatívna mládež?

punksAký je skutočný význam slova alternatíva? Vo výrokovej logike je alternatíva situácia, kedy je prípustných viacero rôznych možností. Alternatívne znamená niečo iné, ktoré môže byť ekvivalentom súčasného. Toto slovo sa pomerne často používa v sociálno-politickej sfére a je mnohokrát používané nesprávne a v náš neprospech.
Alternatívny systém teda znamená systém, ktorým by mohli ľudia žiť, avšak je odlišný od súčasného. Médiá často radi ľavicových prívržencov, narkomanov a antifašistov označujú honosným pojmom „alternatívna mládež“. Avšak antifašisti neponúkajú nijakú alternatívu voči systému.
Bol súčasným systémom uväznený nejaký boľševik, antifašista vyzývajúci k násiliu voči národovcom, propagátor sexuálnych zvráteností či drog uväznený za svoje názory? Nebol, čo jasne ukazuje, že medzi systémom a tzv. alternatívnou mládežou neexistuje nijaké nepriateľstvo.
Antifašisti sa často radi vystatujú tým, že sú revolučný, nespokojný s touto spoločnosťou a žiadajú zmenu. Týmito rečami si chcú získať povesť mladých rebelov, bojujúcich za lepší svet, avšak čím sú rebelantskí? Tým, že sú fanatickými obhajcami budovania multikulturality? Tým, že systému pomáhajú v boji proti jeho nepriateľom? Antifa a systém ťahajú za jeden povraz.

Na rozdiel od nich skutočnú alternatívu a skutočnú zmenu ponúkajú nacionalisti. Ich videnie optimálnej spoločnosti je diametrálne odlišné od súčasného systému. Ich predstavy o ekonomických, sociálnych, politických, kultúrnych… a mnohých iných otázkach sú v protiklade s tým, čo hlása systém. Nimi navrhovaný stavovský systém je skutočnou alternatívou demokracie, nimi navrhovaná národný štát je alternatívou multikulturality, nacionalistický altruizmus alternatívou voči súčasnému individualizmu.
Ako vidíte, paradoxne my by sme mali byť označovaní ako alternatíva. Avšak my o to myslím si, nestojíme. Chcel som len poukázať na zneužívanie pojmov a to, ako médiá robia z čiernej bielu a ako sa dá bande narkomanov, ľudí so silno podpriemernou inteligenciou a ľavicových násilníkov prišiť pomerne slušivý názov, čo zavádza verejnosť a neoprávnene nám škodí v našom úsilí.

Bandera

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: