Vyhlásenie k prezidentskej kandidatúre Stanislava Pánisa

2. február. 2009 o 11:07 | Kategória: Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie k prezidentskej kandidatúre Stanislava Pánisa

znak-snjVčera, 29. januára 2009 o polnoci uplynula lehota na predloženie petičných hárkov s minimálne 15 000 podpismi občanov SR, alebo 15 podpismi poslancov NR SR s návrhmi na prezidenta kompetentným orgánom NR SR. SNJ nominovala na tento post svojho predsedu Stanislava Pánisa a už od júna 2008, kedy prijal svoju kandidatúru, členovia a priaznivci začali so zberom podpisov.

Uvedomujúc si mnohokrát nekorektný postup štátnych orgánov, nemohli sme sa uspokojiť s vyzbieraním len 15 000 podpisov, ale tento počet bolo potrebné prekročiť, aby sme sa vyhli možnému spochybňovaniu podpisov a ich následnému nedostatku. Po neférovom a neočakávanom vyhlásení prezidentských volieb v neštandardnom termíne, bolo potrebné zvýšiť aktivitu v zbere podpisov. Potrebnú hranicu 15 000 podpisov sa podarilo prekročiť v polovici januára. K 25. januáru 2009 bolo zosumarizovaných 18 743 podpisov, bez 386, ktoré petičný výbor vylúčil ako neplatné, nečitateľné, či inak spochybniteľné.

Ešte i po tomto termíne však petičnému výboru boli doručované petičné hárky. Teda kandidatúre nebránili žiadne objektívne prekážky. Napriek tomu, po zvážení všetkých pozitívnych a negatívnych skutočností, sa Stanislav Pánis po rokovaní CR SNJ rozhodol nezúčastniť sa prezidentských volieb z dôvodu možného trieštenia hlasov národných a kresťanských síl, čo by posilnilo tábor liberálov, komunistov a iných protinárodných a protikresťanských elementov.

Takisto bola pripravovaná diskreditačná a štvavá kampaň, ktorá v podstate začala už po oznámení kandidatúry (za všetky stačí uviesť napr. anketu z portálu aktuality.sk, kde pri všetkých prezidentských kandidátoch sú uvedené plusy i mínusy, iba kandidát SNJ Stanislav Pánis ako na Slovensku od novembra 1989 známy politik s čistým národným a vlasteneckým kreditom, má jediný uvedené len mínusy).

Napriek tomu, petičná akcia na podporu prezidentskej kandidatúry Stanislava Pánisa pomohla mobilizovať členskú základňu SNJ, jej priaznivcov, ako aj získať nový voličský potenciál, ktorý bude môcť byť v budúcnosti primerane využitý. Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí petíciu podpísali, ako aj tým, ktorí petičné hárky zbierali. Ďakujeme!
 
30. januára 2009
SNJ


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: