Slovenská pospolitosť v roku 2008

5. január. 2009 o 19:41 | Kategória: Domáce udalosti, História | Komentáre vypnuté na Slovenská pospolitosť v roku 2008

pochod-za-sloboduRok sa s rokom zišiel a prišiel čas na rekapituláciu našej činnosti, úspechov a neúspechov v roku 2008. Tento rok bol nesmierne náročný. Účasť pseudo nacionalistov a kvázi socialistov vo vláde znamenal väčší tlak na organizácie, pre ktorých nacionalizmus a sociálna politika nie sú iba volebné frázy, ale skutočný program. A tak sa zostril tlak represívnych orgánov, čo automaticky prinieslo aj zvolenie novej stratégie aktivít našej organizácie. To prinieslo úspech v podobe dvoch veľkolepých akcii, ktoré nemajú za poslednú dobu v SR konkurenciu. Je to akcia za srbské Kosovo v Bratislave začiatkom marca a akcia za slobodu slova 17. novembra v Bratislave. V tomto roku sme zorganizovali viac ako desiatku vlastných akcii a niekoľko desiatok sme podporili našou účasťou. Rozšírila sa pôsobnosť a akceptovateľnosť SP doma aj v zahraničí. To prinieslo bližšiu spoluprácu s českou Dělníckou stranou, ale ja domácou scénou. V zahraničí sme si upevnili staré, alebo získali nové kontakty. Prelomovým je prehĺbenie spolupráce s maďarským hnutím Magyar Nemzet Arconal (Maďarský národný front).
Represia sa nevyhla najmä Vodcovi SP. Ten prišiel v priebehu roka viac krát pre svoje politické názory o zamestnanie. Rovnako bola páchaná trestná činnosť aj na jeho majetku. Najznámejší prípad je teroristická likvidácia jeho automobilu. Snaha mediálne kriminalizovať SP cez Pobočníka vodcu, ktorého vo vykonštruovanom procese chceli odsúdiť za čin, ktorý nespáchal je len ďalší z príkladov. Kriminalizovať sa nás snažili aj niekoľko krát v súvislosti s účasťou našich členov na verejných podujatiach, napríklad na Myjave. Alebo cez ľudí, ktorý mali na svojom oblečení volne dostupnú symboliku našej organizácie, napríklad v Piešťanoch. Všetko to vyústilo do koncoročného pokusu rozpustiť občianske združenie SP, ministerstvom vnútra, ktoré postupovalo nelegálne, účelovo a v rozpore so zákonnom. Policajná šikana na verejnosti nebola v tomto roku ničím ojedinelým. Zaznamenali sme, ale aj mnoho úspechov. Výroba a distribúcia  predmetov a oblečenia s SP a národnou tématikou. Vydávanie a distribúcia množstva letákov, našich novín Prúty a naši ľudia sa podieľali aj na vydaní jednej veľmi zaujímavej knihy. Rovnako sa našim ľuďom podarilo založiť nacionalistickú hudobnú skupinu.
Aj napriek veľmi silnému mediálnemu štvaniu proti SP, policajným represiám a sionistami vyvolávanom celospoločenskom tlaku naša organizácia napreduje, získava nových ľudí, aktivita rastie a náš ciel je bližšie, ako kedykoľvek pred tým.

Chronologický prehľad aktivít SP v roku 2008
Január –
1. januára si predstavitelia a členovia SP pripomenuli výročie obnovy našej slovenskej štátnosti účasťou na tradičnej slávnostnej svätej omši celebrovanej pri tejto príležitosti v Dóme svätého Martina v Bratislave. Svätú omšu celebroval Mons. Jozef Kardinál Tomko a arcibiskup Mons. Ján Sokol.
1.  januára vznikol v rámci Slovenskej pospolitosti  program Studnica, zaoberajúci sa odkazom našich predkov.
5. januára zorganizoval Turistický klub – SP Vysokohorská divízia horec zimný výstup na Klenovský Vepor.
Február –
3. – 8. februára uskutočnil Vodca SP pracovnú cestu po Slovensku, na ktorej sa stretol s našimi podporovateľmi, priaznivcami a žiadateľmi o členstvo.
8. – 10. februára zorganizovali členovia SP a TK-SP tábor v Nízkych Tatrách.
16. februára sa na Orave stretol Vodca SP a členovia HV SP s predstaviteľmi Oravskej stráže.
19. februára odovzdal Vodca SP Ivan Sýkora srbskému veľvyslancovi v Bratislave list, v ktorom SP ostro odcudzuje odtrhnutie Kosova od Srbskej republiky a v ktorom SP vyjadruje podporu Srbskému národu a štátu.
21. februára sa slovenská delegácia vedená členom HV SP zúčastnila najväčšej srbskej demonštrácie za srbské Kosovo v Belehrade.
22. februára sa predstaviteľ SP stretol v Rimavskej Sobote s predstaviteľom maďarskej nacionalistickej organizácie MNA.
23. februára sa Vodca a členovia SP zúčastnili demonštrácie za srbské Kosovo v Prahe. Vodca vystúpil na akcii s prejavom.
24. februára sa predstaviteľ SP zúčastnil stretnutia s antisionistickým palestínskym spisovateľom  Nidalom Salehom.
24. februára zorganizovala MO SP Galanta turistický výlet do miestnych lesov.
29. marca sa pri Žarnovici konalo zasadanie HV SP.
Marec –
5. marca sa SP výrazne podieľala na zorganizovaní bratislavskej akcie za srbské Kosovo, občianskeho protestu proti nezákonnému jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Kosova. S prejavom vystúpil Vodca SP.
8. marca sa delegácia SP zúčastnila v rumunskom Temešvári akcie za srbské Kosovo. Akciu organizovala rumunská organizácia Noua Dreapta a s prejavom na nej vystúpil zástupca SP.
11. marca výrazne podporili členovia a predstavitelia SP akciu za srbské Kosovo v Banskej Bystrici. S prejavom na akcii vystúpil Pobočník Vodcu SP.
14. marca sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili v Bratislave osláv výročia vyhlásenia Slovenského štátu  organizovanej Slovenskou národnou jednotou a Spoločnosťou Dr. Jozefa Tisu. Z prejavom vystúpil aj Pobočník Vodcu SP. Vo večerných hodinách sa zúčastnili slávnostnej akadémie, konanej pri tej istej príležitosti v Bratislave, ktorú zorganizovala Spoločnosť Andreja Hlinku.
15. marca zorganizovala Slovenská pospolitosť v Bratislave oslavy dňa slovenskej štátnosti, výročia vyhlásenia Slovenského štátu, prvej Slovenskej republiky. V ten istý deň sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili akcie pri tej istej príležitosti v Čakajovciach pri Nitre. Akciu organizovalo Slovenské hnutie obrody.
22. marca zrealizovali členovia SP pracovnú cestu do Novohradu. Navštívili Lučenec a Poltár.
22. marca zorganizovala MO SP Piešťany spomienku na Jána Hollého v Maduniciach.
30. marca sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili spomienky na Branislava Slamku. S prejavom vystúpil aj Vodca SP.
Apríl –
5. apríla sa v Bratislave členovia a predstavitelia SP aktívne zúčastnili akcie za srbské Kosovo, organizované Slovenským mierovým výborom.
5.apríla sa delegácia SP zúčastnila celoštátnej konferencie Dělníckej strany v Prahe.
8. apríla sa členovia SP zúčastnili turistického výletu do Slovenského krasu, Zdielskej doliny a výstupu na Turnianský hrad. Turistický výlet organizovalo NSS.
12. apríla sa členovia SP aktívne zúčastnili ekoprojektu Lupka, organizovaného SHO.
18. apríla zorganizovala SP v súčinnosti so Spoločnosťou Dr. Jozefa Tisa celodenný program pietnej spomienky na mučenícku popravu nášho prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisu.
Spomienka začala v Bratislave pri hrobe pána prezidenta, následne pokračovala snemom SDJT, akciou pri múre justičného paláca, kde bol Tiso popravený a ukončená bola večernou zádušnou svätou omšou v Bumentálskom kostole, ktorú celebroval arcibiskup Ján Sokol.
26. apríla zorganizovala SP v spolupráci s Maticou slovenskou vychádzku na Devín, pri príležitosti výročia devínskej vychádzky Ľudovíta Velislava Štúra a jeho družiny.
Máj –
1.  mája na sviatok práce sa SP zúčastnila medzinárodnej akcie v Prahe, ktorú organizovala Dělnícka strana. Na akcii vystúpil s prejavom aj predstaviteľ SP.
3. mája zorganizovala SP úpravu a vyčistenie mohyly gen. M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. V ten istý deň si predstavitelia a členovia SP pripomenuli výročie tragickej smrti gen. Štefánika spomienkou na Bradle.
2. – 4. mája sa členovia SP zúčastnili víkendového tábora pri Stropkove, zameraného na športovo turistické aktivity. Tábor organizovala Stropkovská stráž.
9. – 11 máj sa uskutočnil tábor SP na Kysuciach. Tábor sa organizoval pri príležitosti oslavy 13. výročia vzniku SP. Tábor mal mimo iného aj športovo-turistický charakter.
22. mája zorganizovala Slovenská pospolitosť tlačovú konferenciu, ktorá sa konala po tom ako SP podala trestné oznámenie na denník SME za šírenie a propagáciu pedofílie.
24. mája zorganizoval TKSP výstup na Čachtický hrad.
Jún –
7. júna zorganizoval TKSP výstup na Devínsku kobylu
8. júna sa konalo zasadanie Spoločnosti pre zachovanie tradícií v Hronskom Beňadiku na ktorom rokovali predstavitelia SP a SZT a dohodli bližšiu formu spolupráce.
21. júna sa zorganizoval TKSP výstup na Klenovský Vepor.
22. júna sa konal snem SNJ v Bratislave, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia SP.
28. júna sa predstavitelia SP a SNJ zúčastnili III. Zjazdu Dělníckej strany v Prahe.
Júl –
5. júla pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda zorganizovala SP akciu na Ducovom – Kostelci. V ten istý deň sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili aj celonárodnej akcie pri tej istej príležitosti na Devíne.
6. júla sa členovia SP zúčastnili akcie pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v Ludrovej pri Ružomberku, ktorú organizovalo NSS.
11. júla sa členovia a predstavitelia SP aktívne zúčastnili pochodu za slobodu slova, zhromažďovania a vedeckého bádania v Trenčíne.
10. – 13. júla sa členovia a predstavitelia SP aktívne podieľali na organizovaní Dni panovníka Rastislava v Hronskom Beňadiku. Slávnosti organizovala SZT.
20. júla sa členovia a predstavitelia SP pri príležitosti výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR zúčastnili Národného výstupu na Sitno.
August –
2. augusta sa členovia SP zúčastnili ekoakcie v Bratislavskej Rači, kde čistili okolie miesených rybníkov.
16. augusta sa členovia TK SP zúčastnili národného výstupu na Kriváň.
16. augusta sa členovia SP zúčastnili akcie DS z názvom Deň slobody v českom meste Hradec Králová. Predstaviteľ SP mal na akcii prejav.
17. augusta si predstavitelia a členovia SP v Ružomberku, Ludrovej a Černovej uctili pamiatku otca národa Andreja Hlinku.
28. augusta sa Vodca a HV SP stretli v srbskom meste Nový Sad s predstaviteľmi miestneho Srbského obrazu.
29. augusta sa Vodca SP a HV SP zúčastnili v Belehrade akcie za prepustenie bosensko-srbského hrdinu Radovana Karadžiča. Akciu organizoval Srbský Obraz.
29. augusta sa členovia SP zúčastnili memoriálu plk. Jána Šmigovského organizovaného NSS. Akcia 60 km pochod sa uskutočnil z Prešova do Spišského podhradia.
30. augusta sa Vodca SP a  HV SP zúčastnili pracovného rokovania v Belehrade s vodcom srbskej nacionalistickej organizácie Srbský obraz Mladenom Obradovičom.
31. augusta sa Vodca a HV SP zúčastnili v Sofii rokovania s bulharskými nacionalistami.
September –
4. septembra sa HV SP stretlo na pracovnom rokovaní v Bukurešti s vodcom rumunskej nacionalistickej organizácie Noua Drapta Tudorom Ionescu.
13. septembra sa členovia SP zúčastnili výstupu na Veľký Choč. Výstup organizovala Oravská stráž.
19. septembra sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili na Myjave osláv 160. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady.
27. septembra sa členovia a predstavitelia SP aktívne zúčastnili futbalového turnaja organizovaného spolkom Hlavu hore v Bratislave.
Október –
4. októbra zorganizoval TK-SP Vysokohorská divízia Horec výstup na legendárny vrch Velestúr nad Kremnicou.
4. októbra zorganizoval TK-SP Horská divízia Plesnivec výstup na vrch Molpír nad Smolenicami a návštevu Jaskyne Driny.
5. októbra sa členovia SP zúčastnili spomienky na 70. výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny v Žiline. Akciu organizovalo NSS.
5. októbra zorganizoval TK-SP Vysokohorská divízia Horec výstup na vrch Tŕstie nad Tisovcom.
12. októbra sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili v Bytči osláv narodenia nášho prvého slovenského prezidenta kňaza – mučeníka Dr. Jozefa Tisa, pri príležitosti jeho 121. výročia narodenia. Akciu organizovala Spoločnosť pre zachovanie tradícii.
16. októbra si predstavitelia SP v Bratislave zorganizovaním spomienky uctili pamiatku Alexandra „Šaňa“ Macha.
18. októbra sa členovia SP zúčastnili výstupu na nitriansky vrch Zobor.
25. októbra zorganizovala SP v Hlohovci pochod a spomienku na štúrovských martýrov Viliama Šuleka a Karola Holubyho.
26. októbra zorganizovala SP vo Veselom pri Piešťanoch spomienku na prvého predsedu Matice slovenskej biskupa Štefana Moyzesa.
26. októbra sa členovia a predstavitelia SP zúčastnili v Černovej pri Ružomberku spomienky na obete Černovskej masakry. Akciu organizovala SNJ.
November –
1. novembra si členovia a predstavitelia SP v Modre pripomenuli výročie narodenia nášho ideového vodcu Ľudovíta Velislava Štúra.
15. novembra sa delegácia SP zúčastnila spomienkového pochodu MNA v maďarskom pohorí Matra.
16. novembra sa uskutočnila schôdza HV SP v Trnave.
17. novembra sa členovia a predstavitelia SP aktívne podieľali na zorganizovaní pochodu a akcie za slobodu slova v Bratislave.
17. novembra sa delegácia SP zúčastnila akcie Dělníckej strany v českom meste Litvínov. S prejavom vystúpil aj zástupca SP.
22. novembra sa v meste Kraviná (ČR) konala demonštrácia na podporu srbského Kosova. Akcie sa zúčastnili aj členovia SP a zástupca SP tu predniesol prejav.
December –
1. decembra sa delegácia SP zúčastnila memoriálu za Corenliu Zela Codreanu a demonštrácie pri príležitosti jednoty Rumunska v Bukurešti.  Akcie organizovala rumunská organizácia Noura Dreapta a zúčastnili sa jej nacionalisti z celej Európy, napríklad NPD z Nemecka, Le Falange zo Španielska, BNS z Bulharska a podobne.
6. decembra sa delegácia SP zúčastnila protestnej akcie Dělníckej strany v Prahe proti zrušeniu tejto strany.
11. decembra zorganizovala SP tlačovú konferenciu v Bratislave. HV SP na nej ozrejmili okolnosti rozpustenia SP MV SR.

vodca-v-ruzomberku-veniec-pre-hlinku1

Súvisiace –

Slovenská pospolitosť v roku 2007

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: