Slovenské vianoce

25. decembra. 2008 o 11:50 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Slovenské vianoce

hlin1ka

Po chrámoch na včasnoranných službách božích upejú ešte duše kresťanské a volajú túžobne: Rorate coeli, rosu vydajte nebesia zhora a oblaky spršte Spravodlivého; otvor sa zem a vypuč Spasiteľa!
Ó Múdrosť, Ty vyšla si z úst Najvyššieho! Oko Tvoje siaha od jedného konca k druhému! Všetko usporiaduješ mocou a láskou; príď, ukáž nám cestu múdrosti!
A neminie času, vyslišané budu vzdychy spravodlivých, nebesá vydajú Rosu, oblaky spršia Spravodlivého, otvorí sa zem a vypučí Spasiteľa.Ukáže nám cestu múdrosti, vystrie rameno svoje a vykúpi nás. Príde a spasí človeka, ktorého stvoril zo zeme.
I zaznie majestátne: Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle! Každý s uradovaným srdcom, rozveselenou mysľou pozdravovať bude novonarodeného Ježiška, klaňať sa bude Pokoju, Láske, Dobrote, Milosrdenstvu, Spravodlivosti, betlehemskej!
A keď tak v rozjímaní svojom na prahu Vianoc uvažujem o národe slovenskom, o jeho strastiach, bolestiach, nedostatkoch, neviem, nemôžem tu iného želať ako pokoja, novoprišlého betlehemského pokoja. Pokoja do každej chalupy, do každého príbytku, domu, palaáca, pokoja vianočného do sŕdc, do duší, všade, lebo som presvedčený, že národ náš nič tak nepotrebuje, po ničom tak netúži ako po pravom každodennom pokoji.
Kresťanstvo oslavuje práve príchod a počiatok tradícií, ktoré bezmála sú dvetisícročné. Tradície tieto dosiaľ udržali svet a všetko, čo je v ňom. Ľudstvo prežívalo najkrajšie epochy, keď sa spravovalo týmito tradíciami. Veľké výdobytky kultúry, vzdelanosti, civilizácie ďakovať možno výlučne týmto tradíciám. Ak boli kedy na svete vysoké mravné hodnoty, stvorili ich kresťanské tradície.
K tradíciám kresťanským pripíname i tradície národné. Syntéza táto viedla nás zavše, v každnom našom počínaní.
Je pravda, že vec naša národná má mnoho nepriateľov. I zjavujú sa z času na čas a prichádzajú falošní mesiáši, pokúšajú, dobromyseľný náš ľud všelijakí záhadní spasitelia. Ale títo mesiáši a spasitelia, ako sa zjavia, tak aj zmiznú, utonú v zabudnutí. To je najlepším dôkazom, že ich „učenie“ nie je pravé, ktoré by národu pomohlo. Mesiáši títo nie sú od Boha, ale od diabla. Buďte ubezpečení, neuniknú svojmu osudu.
Slovenský národ veriť môže len v jednom Mesiášovi, v tom, ktorého príchod zvestujú nám Vianoce. On je ten pravý, On je ten náš. Mám neklamné tušenie, že národ náš ak sa nespustí tradícií tohto Mesiáša, nezahynie! Veriace národy sú nesmrteľné. Nič nám nepozostáva, len veriť v lepšiu budúcnosť. Rád to pripomínam dnes, keď vidíme vieru našu splnenú v príchode Spasiteľa.
Toto je môj vianočný odkaz národu môjmu, na ktorý si dnes spomínam; odkaz každému Slovákovi, ktorý ide s nami a je srdcu môjmu taký blízky.
Sláva Bohu na vysosti a na zemi pokoj národu slovenskému, ubiedenému, ale veriacemu a preto i nesmrteľnému.

(Odkaz nebohého vodcu Andreja Hlinku, Slovák, 24. decembra 1927)Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: