Vyjadrenie HV SP Ministerstvu vnútra na výzvu MV SR adresovanú SP

28. novembra. 2008 o 22:47 | Kategória: Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Vyjadrenie HV SP Ministerstvu vnútra na výzvu MV SR adresovanú SP

sp1Vec: Žiadosť o spresnenie upozornenia zo dňa 7.11.2008
Dňa 18. novembra 2008 mi ako štatutárnemu orgánu občianskeho združenia Slovenská pospolitosť bolo doručené upozornenie MV SR podľa §12 ods. 3 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. V upozornení MVSR upozorňuje Slovenskú pospolitosť, že vyvíja činnosť, ktorej cieľom je roznecovať nenávisť z národnostných, rasových, náboženských a politických dôvodov, pričom sleduje dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s Ústavou a zákonmi.
Keďže Slovenská pospolitosť ani jej členovia sa do dnešného dňa nedopustili žiadneho trestného činu, ba práve naopak, Slovenská pospolitosť dala orgánom činným v trestnom konaní niekoľko podnetov na prešetrenie podozrenia zo spáchania rôznych trestných činov, a to spolu s dôkazmi o takejto trestnej činnosti, môžem z titulu svojej funkcie MV SR ubezpečiť, že  prvoradým záujmom Slovenskej pospolitosti je dodržiavanie všetkých zákonov platných na území Slovenskej republiky, našej vlasti. Preto pokladám za dôležité upozorniť MV SR, že ciele Slovenskej pospolitosti sú definované v Stanovách Slovenskej pospolitosti, konkrétne v ich úvodnej časti. MV SR pravdepodobne pod návalom iných povinností zabudlo konkretizovať a uviesť, akou činnosťou, resp. kedy a kde sa Slovenská pospolitosť dopustila skutkov, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR alebo slovenskými zákonmi.
Preto týmto žiadam MV SR, prípadne zodpovedných úradníkov MV SR, aby zreteľne a jasne uviedli, kedy, kde a akým spôsobom sa Slovenská pospolitosť dopustila protiprávneho konania, ktoré je jej v predmetnom uznesení kladené za vinu, a ktorý súd, kedy a kde rozhodol o tom, že takéto konanie bolo v rozpore so zákonmi platnými na území SR.
Ak MV SR takéto presné vymedzenie protizákonnej činnosti neurobí, máme za to, že MV SR konalo na politickú objednávku zo strany vlády SR, a preto prípadné zrušenie občianskeho združenia Slovenská pospolitosť budeme pokladať za protiprávne a nezákonné, a preto ho nebudeme môcť rešpektovať.

S pozdravom

Ivan Sýkora
Vodca Slovenskej pospolitosti


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: