Národné vyhlásenie ruskému ľudu

17. septembra. 2008 o 16:36 | Kategória: Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Národné vyhlásenie ruskému ľudu

Poprední predstavitelia zastupujúci najvýznamnejšie národné organizácie na Slovensku sa rozhodli podporiť iniciatívu nazvanú Národné vyhlásenie ruskému ľudu a vyjadriť tak svoj názor k výstavbe protiraketového systému USA v Európe. Všetci z popredných predstaviteľov dole uvedených organizácií sa zhodli na nasledujúcom dokumente:

Národné vyhlásenie ruskému ľudu
poprední predstavitelia národných organizácií Slovenska

Stabilita v Európe nepotrebuje USA!
Hovoríme nie protiraketovému systému USA v Európe!

Na základe znechutenia z novodobých imperialistických a vojenských plánov USA, my – signatári tohto dokumentu – vyhlasujeme:

Vyjadrujeme svoj nesúhlas s plánmi americkej vojenskej mašinérie umiestniť „Národný systém protiraketovej obrany“ (NMD) Spojených štátov amerických na územie strednej Európy. Väčšina uvedomelých ľudí na Slovensku, ale aj v ostatných európskych krajinách rázne odmieta tieto plány. Odmietame oficiálne dôvody USA uvádzané pre výstavbu NMD ako obyčajné zámienky, slúžiace na zakrytie skutočných vojenských úmyslov, ktoré sú evidentne zamerané proti Ruskej federácii.

Sme si plne vedomí, že realizácia národného systému protiraketovej obrany USA v Európe nepovedie ku zvýšeniu bezpečnosti, ale naopak bude viesť k neistotám a novému nebezpečenstvu studenej vojny.

Aj napriek tomu, že je plán vykresľovaný ako obranný, v skutočnosti umožní Spojeným štátom získať strategickú vojenskú prevahu v strednej Európe s možnosťou vyhrážať sa a provokovať iné krajiny bez obavy z možnej odvety. Čomu nasvedčuje aj súčasná situácia v Gruzínsku, keď si americký prezident George Bush dovolil drzo vyhlásiť, že je rozhodnutý podporovať Gruzínsko v jeho konflikte s Ruskom.

Nesúhlasíme, aby sa štáty strednej Európy bezdôvodne postavili do frontovej línie budúceho možného vojnového konfliktu spôsobeného imperialistickou politikou USA.

Čelní predstavitelia vlád Poľska a Českej republiky ľahkomyseľne riskujú rozpútanie nových závodov v zbrojení, pričom tiež ohrozujú platnosť medzinárodných dohôd o nešírení jadrových zbraní a obmedzení konvenčnej výzbroje po celom svete.

Európa a Slovensko dnes potrebuje riešenie iných závažných otázok, ako napríklad: nastávajúca ekonomická kríza, celkový morálny a fyzický úpadok obyvateľstva, vymieranie pôvodnej európskej populácie z dôvodu zmeny v hodnotovom zmýšľaní, ale aj ďalšie aktuálne problémy, ktorých úspešné riešenie je možné len za predpokladu mieru a medzinárodnej spolupráce založenej na dôvere.

Naše vyhlásenie možno chápať aj ako súčasť väčšinového názoru národných európskych hnutí proti agresívnej politike USA, za pomoci ktorých by sme tiež chceli prispieť k trvalému mieru v Európe a vo svete, ale tiež k posilneniu súdržnosti medzi slovanskými národmi.

Európa nesmie doplatiť na toto nové, bezdôvodné vojenské dobrodružstvo Spojených štátov. Vízia lepšej a spravodlivejšej budúcnosti pre Slovensko, ale i celú Európu je našou prvoradou úlohou.

Zároveň by sme tiež týmto vyhlásením chceli uistiť ruskú stranu, že sme si plne vedomí klamstiev, ktoré sú zámerne šírené proamericky orientovanými masmédiami.

Ľud Ruska, my – národne uvedomelí občania Slovenskej republiky – sme pripravení zasiahnuť a pomôcť Vám všetkými dostupnými prostriedkami proti nebezpečnej, imperialistickej politike USA.

Oslovujeme Vás aj z dôvodu, že v Ruskej federácii vidíme poslednú baštu európskej civilizácie schopnú zastaviť pre európske národy zničujúcu amerikanizáciu spoločnosti. Budeme potešení, ak by ste súhlasili s naším pozvaním na prípadné osobné stretnutie, kde by sme Vám mohli vyjadriť svoje postoje a sympatie k danej téme, pričom by sme tiež privítali Vaše prípadné rady a názory.

Národné sily Slovenska
Bratislava 21. augusta 2008

Doposiaľ kontaktované organizácie:

Slovenské hnutie obrody
Klub branných aktivít a bojových športov
Slovenská pospolitosť
Nové slobodné Slovensko
Stropkovská stráž
Oravská stráž
Trenčianska stráž
Slovenská národná jednota
Slovenská Ľudová Strana
Mladí Zvolenčania
Horná Rimava
Hlavu Hore

Iniciatívu Národné vyhlásenie ruskému ľudu z kontaktovaných zatiaľ podporili:

Klub branných aktivít a bojových športov
Slovenská pospolitosť

Hlavu hore
Nové slobodné Slovensko
Stropkovská stráž
Oravská stráž

 


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: