Euro – ďalší krok do otroctva

9. júna. 2008 o 16:40 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Euro – ďalší krok do otroctva

Zdražovanie nie je ilúzia
„Naša“ vláda, ktorá sa hrdo označuje za pronárodnú, ale zároveň koná inak, sa rozhodla na budúci rok ukončiť proces zavlečenia Slovenska do pazúrov medzinárodných monopolov a finančníkov a zaviesť v našej krajine euro, teda spoločnú menu Európskej únie. Pritom je jasné, že to prinesie so sebou ďalšie zdražovanie a teda aj ožobračovanie obyvateľov Slovenska, tak ako sa to stalo v iných krajinách, ktoré sa tiež pod vedením zradcovských a zapredaneckých vlád vzdali vlastnej národnej meny. Stačí spomenúť prípad Slovinska, v ktorom inflácia vystúpila na 5 ročné maximum a ceny rastú po zavedení eura ešte rýchlejšie ako obyvatelia predpokladali. Zaujímavý výsledok tiež priniesla štúdia talianskeho združenia Feder Consumatori. Tá ukázala, že ceny v Taliansku po zavedení eura vzrástili pri jednotlivých tovaroch a službách o 3 až 30%, pričom mesačné výdavky rodiny sa tak zvýšili cca o 52 eur! Tak isto prieskum Európskej komisie z roku 2004 potvrdil, že až 70% maloobchodníkov zaokrúhlilo ceny nahor.
Skúsenosti z krajín, ktoré zaviedli euro jasne ukazujú, že ich obyvatelia by sa najradšej vrátili k svojim národným menám. Napr. prieskum z Nemecka ukázal, že až 60% Nemcov by sa radi vrátilo k nemeckej marke. Podobne je to aj vo Francúzsku a Taliansku, pričom počet odporcov spoločnej meny stále stúpa.
Vládny alibizmus
Naša vláda však nič nenechala na náhodu a spustila mohutnú kampaň, ktorá má ľudí presvedčiť o výhodách tohto kroku. Lenže reči sa vravia a chlieb sa je. Ak by totiž zavedenie eura bolo také výhodné, reklamná kampaň by vôbec nebola potrebná. Veď dobrý tovar sa predáva sám. Toto je však len akási náhražka horkej chuti bez skutočnej výživnej hodnoty a preto ju treba zabaliť do nádherného obalu a ospievať v médiách. Navyše je tu aj posledný krok vlády, ktorá na jednej strane síce tvrdí, že k žiadnemu zdražovaniu nedôjde, no na druhej strane proti nemu príma opatrenia. Najnovšie sa vytasila s tým, že predražovatelia budú dokonca trestne stíhaní a môžu byť odsúdení na mnohoročné väzenie. Zo strany vlády sa však jedná len o alibizmus a snahu zvaliť prípadné zdražovanie na obchodníkov. Nakoniec si ani nemožno celkom dobre predstaviť ako chce vláda v praxi tento zákon uplatniť. Veď za zdražením tovaru môže byť aj zdraženie vstupov. A dokázať, že to tak nie je, je prakticky nemožné.
Navyše ceny u nás stúpajú permanentne už od začiatku roka. Takže naozaj nemusí okamžite dôjsť k cenovému šoku, pretože sa ceny upravovali už dlho predtým. Väčšina ľudí však pomalé zdražovanie neregistruje, podobne ako žaba neregistruje, že voda, v ktorej pláva sa pomaly zohrieva. Ak by však skočila do vrelej, v momente z nej vyskočí. Ľudia sú na tom podobne, ak im niekto berie istoty a uvaľuje na nich bremeno zvyšovania cien postupne, ani si to nevšimnú.
Mena v rukách úradníkov EÚ
Tak ako všetky dôležité opatrenia Európskej únie, aj zavedenie eura slúži na prehĺbenie integrácie, čo v praxi znamená centralizáciu a vytváranie jednotného európskeho štátu – federácie – Spojených štátov európskych, na spôsob USA. Napokon v histórii nikdy neexistovala ekonomická alebo hospodárska organizácia, ktorej členovia by používali spoločnú menu. Ani komunistická RVHP takto nefungovala. Mena, ako jeden z atribútov štátnosti, sa vždy vzťahovala len na štáty. Aj preto, možno už dnes Európsku úniu považovať za štát, skladajúci sa z niekoľkých menších tzv. členských štátov, medzi ktorými je aj Slovensko.
Zavedením eura už našu menovú a tým aj finančnú politiku nebude robiť Národná banka Slovenska, ale Európska centrálna banka (ECB) sídliaca vo Frankfute nad Mohanom (práve tu má korene aj židovská bankárska rodina Rotschildovcov). Tá je, ako každá iná centrálna banka, ktorú majú tiež len štáty, nezávislá od vlád členských krajín, ako aj ostatných orgánov EÚ. To, že riadenie menovej politiky je základným nástrojom riadenia ekonomiky a tým aj hospodárstva a celého štátu je celkom jasné. Financie boli a sú kľúčové. No Slovenská republika ich už nebude mať pod kontrolou, čo je obrovským obmedzení jej suverenity. Tá je v menovej oblasti nesmierne dôležitá, keďže jednotná politika pre celú úniu nemusí automaticky vyhovovať všetkým krajinám s rozdielnou ekonomickou a hospodárskou situáciou. Jednoducho povedané, kto ovláda menu, ovláda aj financie a životnú úroveň obyvateľov.
Slovensko príde o svoje zlato
Bežní ľudia si vôbec neuvedomujú, že zavedením eura, príde Slovensko aj o časť svojich devízových rezerv, držaných okrem cudzích mien (napr. v americkom doláre) aj v zlate. Tie doteraz držala a spravovala výlučne slovenská Národná banka Slovenska (NBS). Teraz ich bude mať v priamej moci a kontrole ECB (podľa čl. 30.1 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB). V ECB bude mať síce podiel aj NBS, ale ten je daný počtom obyvateľov a HDP Slovenska. V praxi to teda znamená len minimálnu možnosť ovplyvňovať chod ECB. Dá sa to predstaviť na príklade akciovej spoločnosti, kde akcionár napr. s 5% akcií sotva ovplyvní rozhodnutia firmy, ktorá spravuje aj jeho majetok. Slovinsko tak napr. previedlo na ECB zlato v hodnote cca. 872 mil. Sk a devízy v celkovej hodnote 5.8 mld. Sk!
Spoločná mena ako projekt svetovlády
„Stačí si len predstaviť, ako by fungoval systém, ak by na celom svete existovala len jedna papierová mena (projekt Eura je prvým krokom k takémuto “ideálu”). Autorita, ktorá by ju spravovala, by mala obrovskú moc.“ (www.eunie.sk). Spoločné mena a tzv. menová únia nie je len projektom európskej integrácie. Približne od roku 1999 prebiehajú rozhovory o spoločnej mene pre USA, Kanadu a Mexiko, s perspektívou rozšírenia na celú Severnú Ameriku. Tieto rokovania boli potvrdené formálnou dohodou z roku 2005. Spoločná mena by sa mala nazývať Amero a platila by vo všetkých krajinách tzv. Severoamerickej únie. Spoločná mena je aj jedným s cieľov Africkej únie založenej v roku 2001. Volať by sa mala Afro. Podobné snahy prebiehajú aj v Ázii, napr. v rámci združenia ASEAN.Je teda zrejmé, že menové únie sú súčasťou širšieho plánu – svetovej integrácie – jedného štátu – so svetovou vládou. V koho rukách by táto svetovláda bola? Pozrime sa v koho rukách je najmocnejší štát sveta – USA a nájdeme odpoveď…
Krajiny bez eura sú na tom lepšie
 Pre ekonomický a čiastočne i politický život Slovenska je podstatná predovšetkým skutočnosť, že Slovensko stratí kontrolu nad dôležitými menovo-politickými nástrojmi, prostredníctvom ktorých usmerňuje ekonomické podmienky tak, aby bol zaručený vhodný hospodársky vývoj, eliminované alebo tlmené dopady rôznych druhov šokov, či už vonkajších alebo vnútorných. Úroková miera spolu s menovým kurzom totiž patrí k hlavným nástrojom slúžiacim k ovplyvňovániu ekonomického prostredia štátu. Keďže nebude existovať výmenný kurz koruny oproti zahraničnej mene, tak ekonomika SR stratí prirodzený vyrovnávací mechanizmus tokov peňazí medzi SR a zahraničím. O tieto nástroje vstupom do menovej únie prijdeme. ECB bude tiež určovať množstvo peňazí v obehu a tým aj infláciu (rast cien). 
Britský minister financií G.Brown, ktorého nikto nemôže obviňovať z euroskepticizmu, pretože je osobne za zavedenie eura vyhlásil, že si myslí, že vstup do menovej únie v nevhodnom čase a za nevhodných podmienok by mohol spôsobiť kolaps ekonomiky.
Krajiny EÚ, ktoré si ponechali svoje vlastné meny a nevzdali sa samostatnej menovej politiky – Švédsko, Dánsko a Veľká Británia majú dvoj až trojnásobne vyšší hospodársky rast ako je priemer krajín eurozóny. Nestratili totiž možnosť regulácie trhu pomocou devalvácie meny a iných menových nástrojov a tým v mnohom aj možnosť priaznivo ovplyvňovať vlastnú ekonomiku. Túto skutočnosť priznávajú aj viacerí ekonomickí experti. Jednoducho ekonomický reast v krajinách eurozóny sa neurýchlil ako sa sľubovalo, ale práve naopak spomalil.
Pripravte sa na mešce!
„Našej“ vláde je to zrejme jedno. Bude to najskôr tým, že sa síce pasuje za národnú a používa pronárodné mimikry, ale v skutočnosti slúži rovnakým pánom a cieľom ako tie predchádzajúce. Takže si môžete pomaly zháňať mešce namiesto peňaženiek, pretože budete nosiť samé mince
Úroveň našich platov sa totiž s tými európskymi nedá porovnávať, v obchodoch budeme platiť omnoho viac, a to aj vďaka tomu, že väčšina malých a stredných podnikateľov si bude musieť zaobstarať nové registračné pokladnice, čo sa samozrejme premietne do ceny tovaru. Nevraviac o tom, aké množstvo peňazí celkovo stál firmy a štát prechod na euro.  Našu vládu to však nezaujíma. Urobí ďalší krok na ceste do eurootroctva a zavlečie našu krajinu hlbšie do morálneho bahna, ktoré postupne zaplavuje celú Európu.

Velislav Slovanský a Roman RS


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: