Útoky na Slovákov v Maďarsku

28. marca. 2008 o 17:15 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Útoky na Slovákov v Maďarsku

mlynsld2.jpgSamospráva obce Mlynky /Pilisszentkereszt/ chce na svojom najbližšom zasadnutí 25. marca 2008 modifikovať používanie miestneho Slovenského domu, v ktorom už viac ako desať rokov sídlia o. i. Slovenská samospráva v Mlynkoch a Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov /ZRKSPS/, a to takým spôsobom, že z objektu vyhostí zbor slovenských poslancov a ZRKSPS.

V zmysle platných uznesení obecnej samosprávy z rokov 1997, 1999 a 2000 na používanie spoločnej kancelárie na poschodí Slovenského domu, ktorý sa nachádza na Hlavnej ulici /pri kostole, obecnom úrade a pamätnom parku/, majú výlučné právo Slovenská samospráva v Mlynkoch a ZRKSPS. Táto kancelária je zároveň sídlom regionálneho strediska Celoštátnej slovenskej samosprávy a Organizácie Slovákov v Mlynkoch /pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku/ a spolu s vedľajšou klubovou miestnosťou slúži aj slovenskému klubu, klubu dôchodcov a Páviemu krúžku /ľudovému speváckemu zboru/. V zmysle návrhu uznesenia Samosprávy obce Mlynky, prekladateľom ktorého je starosta József Lendvai, kancelária slovenského voleného zboru a ZRKSPS majú byť premiestnené do bytu v budove základnej školy.

Slovenskí poslanci najslovenskejšej osady v Maďarsku, v ktorej, ako v jedinej v celej krajine, viac než polovica občanov sa aj oficiálne pri sčítaní ľudu hlási za Slovákov, proti takémuto „riešeniu“ rázne protestujú. Pokladajú to za prvý rázny krok k tomu, aby Slovenský dom postupne stratil slovenský charakter, aby z neho neprajníci Slovákov začali systematicky vytláčať všetko, čo je slovenské. Členovia Slovenskej samosprávy v Mlynkoch pripravované vyhostenie svojho zboru a ZRKSPS zo Slovenského domu hodnotia jednoznačne ako zlomyseľný, diskriminačný a provokujúci protislovenský útok, ktorý nielenže narúša status quo a pokojné spolunažívanie, ale zároveň sa snaží čo najefektívnejšie sťažiť prácu slovenských aktivistov a slovenskej samosprávy a v konečnom dôsledku oslabiť slovenskú identitu miestneho obyvateľstva.

Po nastúpení terajšieho vedenia obce sme už boli svedkami niekoľkých protislovenských krokov, resp. nepriateľských gest voči miestnej slovenskej menšine, počnúc obmedzovaním slovenskej časti kultúrneho programu cez spochybňovanie potreby a úrovne výučby slovenčiny v materskej a základnej škole a maximálne ignorovanie osláv výročia znovuosídlenia obce Slovákmi /keď jubileum obecná samospráva nechcela ani osláviť, ani podporiť/, až po jednostranné odstúpenie od vydávania dovtedy spoločného dvojjazyčného miestneho časopisu a rozhodnutie o vydávaní jednojazyčných /iba maďarských/ miestnych novín. Obecná samospráva najnovšie v podobnom duchu pretvára profil vysielania miestnej káblovej televízie a napriek nesúhlasu slovenskej samosprávy znížila národnostný príplatok slovenských pedagógov.

Pred nastúpením súčasného vedenia boli Mlynky desaťročia pozitívnym vzorom, boli príkladnou slovenskou obcou s čulým národnostným kultúrnym a verejným životom. Zrejme aj tomu môžu ďakovať za to, že ich navštívili o. i. vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny, arcibiskupi, predseda slovenskej vlády, predsedníčka Národného zhromaždenia MR a prezident SR /dokonca až dvakrát/. Ivan Gašparovič v Mlynkoch povedal, že naši Slováci „budú potrebovať oveľa viac podpory, najmä kultúrnej a morálnej“. A naozaj, najmä tú morálnu pomoc potrebujeme v týchto ťažkých chvíľach oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Pri minuloročných oslavách 260. výročie znovuzaloženia Mlynkov niečo vedela /alebo aspoň tušila/ aj predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová, keď o podstate problémov miestnych Slovákoch povedala, že zachovať jazyk a kultúru svojich predkov nebola a ani dnes vôbec nie je ľahká úloha. „Aj naši predkovia museli bojovať nielen s prirodzenou asimiláciou, ale často aj s menej tolerantnými, ba niekedy až nepriateľskými silami.“ Nemenej vážne a varovne zneli 2. júna 2007 v Mlynkoch slová predsedníčky maďarského parlamentu Katalin Sziliovej: „Iba toľko môžeme očakávať pre svoje menšiny, koľko my sami poskytneme tu žijúcim menšinám.“ Poslanci samosprávy obce Mlynky si pravdepodobne ani neuvedomujú, že svojim počínaním škodia nám, Mlynčanom, Pilíšanom, Slovákom /v Maďarsku/…

Imrich Fuhl

www.luno.hu


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: