Prejav zástupcu SP, Jána Kopúnka na akcii za srbské Kosovo v Rumunsku

10. marec. 2008 o 15:38 | Kategória: Kosovo, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Prejav zástupcu SP, Jána Kopúnka na akcii za srbské Kosovo v Rumunsku

jan-kopunek-sp.jpgKresťania! Európania!

Slovenská pospolitosť je dôrazne proti odtrhnutiu historickej srbskej provincie Kosovo od srbského štátu a vyhláseniu jej nezávislosti. Tieto snahy sú neopodstatnené, nezmyselné a v rozpore so všeobecne uznávaným medzinárodným právom. Nie pre nich ospravedlnenie, pretože znamenajú bezprecedentné zasahovanie do právomoci suverénneho štátu a znásilňovanie medzinárodného práva.

Nezávislosť Kosova len prehĺbi islamizáciu Európy, začatú na Balkáne tureckými dobyvateľmi a pokračujúcu dnes v západnej Európe masívnym prílivom moslimských prisťahovalcov. Nezávislé Kosovo totiž znamená totiž posilnenie moslimských Albáncov na úkor kresťanských Srbov, ktoré už teraz so sebou prináša ničenie kresťanských chrámov a iných pamiatok našej kultúry.

Súčasný počet etnických Albáncov žijúcich v Kosove  – 92% – je výsledkom organizovaného nátlaku a to nielen zo strany albánskeho obyvateľstva, ale v poslednom čase aj zo strany medzinárodných organizácií, hlavne Severoatlantickej aliancie, pomocou ktorej v kosovskej oblasti USA presadzujú svoje mocenské záujmy.

Nezávislosť Kosova presadzujú a kosovskú samosprávu vedú ľudia, ktorí ešte pred pár rokmi bojovali ako teroristi v ilegálnej vojenskej jednotke UCK, pričom za teroristickú organizáciu ju až do roku 1999 označovali aj štáty EÚ a NATO. Nezávislosť Kosova podporujú tie štáty, ktoré sa buď priamo podieľali na agresii NATO a bombardovaní Juhoslávie v roku 1999, alebo ho inak podporovali. Pripomeňme, že ich prispením od začiatku okupácie Kosova vojskami NATO bolo vyhnaných 250 tis. Srbov, albánski teroristi zavraždili viac než 1200 ľudí, medzi nimi aj vlastných Albáncov a len v roku 2004 bolo počas nepokojov zničených 35 starobylých kresťanských chrámov a kláštorov, ktoré prežili aj ťažké roky tureckého panstva, celkovo od roku 1999 až 156. Vypálených bolo viac než 10 000 srbských domov! A to všetko za prítomnosti tisícov zahraničných vojakov, ktorí mali dohliadať na bezpečnosť a poriadok. Vyčíňajúcich Albáncov však nikto nepostihoval ekonomickými sankciami, ani bombardovaním.

Súčasný vývoj jasne ukazuje, že nezávislosť Kosova bola od začiatku v pláne svetovládcov usilujúcich sa o oslabenie a ovládnutie dovtedy nezlomeného srbského štátu a kontrolovanie strategického územia – mostu medzi Európou a Áziou, čo je zároveň územie s najväčšími náleziskami nerastných surovín v celej bývalej Juhoslávii. Z tohto dôvodu pod vymyslenými zámienkami NATO bombardovalo Juhosláviu a dnes podporuje nezávislosť Kosova – územia, ktoré je vojensky pod jeho kontrolou a ktorému vládnu politici dosadení, uznávaní a pracujúci v úzkej súčinnosti so záujmami západných veľmocí, USA a Izraela.

Na základe kosovského precendensu sa môže spustiť lavína udalostí v celej Európe. O pár rokov si nemeckí Turci môžu v tureckej oblasti, kde žije minimum Nemcov, nárokovať na svoj štát aj keď vlastný už majú, čím vznikne Turecká autonómna republika v Nemecku. Alebo Maďari žijúci v Rumunsku vyhlásia samostatnosť. Zdá sa to niekomu absurdné? Tak sa zobuďte, pretože toto sa tu už deje! Toto je realita! Deje sa to neďaleko našich domovov, deje sa to v bratskom Srbsku. Tu si Albánci vyhlásili nezávislosť, a v totálnom rozpore s medzinárodným právom ukradli kus zeme a zrušili právoplatné hranice samostatného srbského štátu.

Je hanbou každej vlády, ktorá sa nepostavila jednoznačne na stranu oprávnených nárokov Srbska, a pripúšťa uznanie nezávislého Kosova. Každá takáto vláda tým zrádza našich slovanských bratov Srbov, a tým podporuje úsilie tvorcov Nového svetového poriadku o zničenie kresťanskej Európy.
 Preto každý Slovák, Rumun, Európan a kresťan, ktorý chce zostať verný svojej kultúre a ktorý si ctí medzinárodné právo, musí dnes jednoznačne a neochvejne stáť na strane srbského národa a Srbskej republiky.

Kosovo je Srbsko!
Srbija Srbem!

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: