Prejav Vodcu SP, Ivana Sýkoru na akcii za srbské Kosovo v Bratislave 5. marca 2008

6. marec. 2008 o 14:18 | Kategória: Kosovo, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Prejav Vodcu SP, Ivana Sýkoru na akcii za srbské Kosovo v Bratislave 5. marca 2008

slovenska-pospolitost-demonstracia-protest-kosovo-nc.jpgBratia Srbi, bratia Slováci!

Slovenská pospolitosť je dôrazne proti odtrhnutiu historickej srbskej provincie Kosovo od materského srbského štátu a vyhláseniu jej nezávislosti. Tieto snahy sú neopodstatnené, nezmyselné a v rozpore so všeobecne uznávaným medzinárodným právom. Znamenajú bezprecedentné zasahovanie do právomoci suverénneho štátu, rozbíjanie jeho medzinárodne uznanej územnej integrity, a poskytovanie práva na sebaurčenie etnickej menšine, ktorá už má svoj vlastný štát – Albánsko.
Nebezpečenstvo vyhlásenia nezávislosti Kosova spočíva v tom, že na rovnakom princípe môže svoju nezávislosť požadovať akákoľvek etnická menšina, bez ohľadu na to, či už má svoj materský štát. Stačí ak tvorí väčšinu na určitom súvislom území a podarí sa jej získať podporu kľúčových veľmocí. V Európe by tak v budúcnosti mohli svoju nezávislosť požadovať napr. aj Maďari na Slovensku alebo v Rumunsku, nehovoriac o množstve iných etník bez vlastných štátov – ako sú Baskovia v Španielsku, Korzičania alebo Bretónci vo Francúzsku, Škóti alebo Walesania vo Veľkej Británii a pod.
Nezávislosť Kosova len prehĺbi islamizáciu Európy, začatú na Balkáne tureckými dobyvateľmi a pokračujúcu dnes v západnej Európe masívnym prílivom moslimských prisťahovalcov. Znamená totiž posilňovanie postavenia moslimských Albáncov na úkor kresťanských Srbov. To je už teraz spojené s ničením kresťanských chrámov a iných pamiatok nevyčísliteľnej hodnoty.
Kosovo bolo od dávna súčasťou Srbska. V časoch existencie srbskej monarchie 610-1389 s malými prestávkami, teda celých 8 storočí tvorilo politické a kultúrne centrum srbského štátu – s hlavným mestom a sídlom Cirkvi. Po porážke tureckých agresorov bolo opäť začlenené do srbskej správy. Nikdy v dejinách netvorilo samostatný štát a nepatrilo k štátu etnických Albáncov, ktorý vznikol na Balkáne až oveľa neskôr. O vytváranie územnej jednotky Kosovo sa v minulosti snažili väčšinou cudzí okupanti, či už Turci alebo cez vojnu Taliani, dnes sa história opakuje. Kosovo je historickým a duchovným srdcom Srbska, posvätnou zemou, rovnako ako pre nás Slovákov zem medzi Dunajom a Tatrami. Súčasný počet etnických Albáncov žijúcich na Kosove (92%) je výsledkom stáročného organizovaného nátlaku a vyháňania zo strany tureckých moslimských dobyvateľov a neskôr samotných Albáncov, ktorí sa neštítili používať tie najbrutálnejšie metódy na etnické vyčistenie Kosova – masové vraždy, vyhrážanie, vypaľovanie domov, znesväcovanie hrobov, znásilnenia a pod. a dodnes sa týchto metód nevzdali. Je tiež dôsledkom masívneho prílivu prisťahovalcov z Albánska počas posledných dvoch storočí. 60 až 70 tisíc Srbov bolo nútených opustiť Kosovo len v priebehu veľkej tureckej vojny (1683-1699), v čase balkánskych vojen a boja za oslobodenie (1876-1912) odišlo z Kosova ďalších 400 tis. Srbov. Počas druhej svetovej vojny, keď sa územie Kosova stalo súčasťou tzv. Veľkého Albánska, pod protektorátom talianských okupantov bolo zmasakrovaných 10 tis. Srbov a ďalších 75 tis. bolo vyhnaných, na ich miesto prišlo 100 tis. kolonistov z Albánska. Počas 78-dňového bombardovania Juhoslávie v roku 1999 zahynulo cca 5700 Srbov a odišlo ďalších 100 tis. a po skončení vojny, za nečinného prizerania EÚ a NATO, Albánci vyhnali až štvrťmilióna nealbánskych obyvateľov! Na porovnanie počet obyvateľov Kosova (v ktorom sú zahrnutí aj Srbi), ktorí v tom istom čase zahynuli v konflikte medzi juhoslovanskou armádou a teroristami z UCK je podľa humanitárnych organizácií 4400. Celkovo teda nezahynulo až 500 000 Albáncov ako pripúšťali americké noviny New York Times alebo 100 000 o ktorých hovoril prezident Clinton s cieľom ospravedlniť útok NATO, ale podľa všetkého menej ako 4000 medzi ktorými boli aj samotní teroristi z UCK a ich aktívni podporovatelia! Skutočné škody teda v Kosove nenapáchali Srbi, ale moslimskí Albánci a NATO! Je zrejmé, že nezávislosťou Kosova sa nič nekončí, ale začína. Je len otázkou času, kedy sa takto vytvorený ďalší albánsky štát spojí s už existujúcim Albánskom. Dva štáty ovládané tým istým národom neexistujú popri sebe dlho, čoho dôkazom je napr. zjednotenie Nemecka. V takom prípade už nepôjde len o sebaurčenie etnickej albánskej menšiny, ale priamo o pričlenenie územia jedného štátu k územiu iného štátu, bez jeho súhlasu a teda v princípe o agresiu. Ak „demokrati“ odsudzujú takéto kroky z minulosti (napr. prípad Kuvajtu) alebo ostro kritizujú expanzívnu politiku iných krajín musia odsudzovať aj nezávislosť Kosova vedúcu k jeho pričleneniu k Albánsku. Pravdou tiež je, že albánski separatisti neboli a nie sú činní len v Kosove, ale aj na území južného Srbska a v susednom Macedónsku a Grécku, pričom evidentne sledujú svoj konečný cieľ – vytvorenie Veľkého Albánska, ktoré v takejto podobe existovalo ako administratívna jednotka v čase talianskej okupácie. Ako cieľ ho deklarovala už Prizrenská liga usilujúca sa o nezávislosť Albánska v roku 1878.
Súčasné Kosovo je chudobnou krajinou s obrovskou kriminalitou. Je jedným zo stredísk medzinárodného obchodu s drogami a bielym mäsom, sústreďujú sa v ňom islamskí teroristi. Veľká časť albánskej mafie, známej po celej Európe pochádza práve z Kosova. V biednom stave sa nachádza aj samotné Albánsko, ktoré natrvalo opúšťajú tisíce ľudí a patrí k najchudobnejším európskym krajinám. Namieste sú teda tiež pochybnosti, či sú Albánci schopný spravovať vlastný štát, ak sa usilujú o nezávislosť.
Nezávislosť Kosova presadzujú a kosovskú samosprávu vedú ľudia, ktorí ešte pred pár rokmi bojovali ako teroristi v ilegálnej vojenskej jednotke UCK (ako teroristickú ju uznával až do roku 1999 aj západ) a sú zodpovední za mnohé zverstvá, vrátane tých ktoré boli vykonané na samotných Albáncoch lojálnych srbskému štátu. Len od roku 1998 do začiatku bombardovania Juhoslávie teroristi z UCK zavraždili 988 ľudí. Aj z toho dôvodu tu bojovala juhoslovanská armáda (nie kvôli plánovaným etnickým čistkám, ako ju nespravodlivo obvinil západ). Ako spojenci nezávislosť Kosova podporujú tie štáty, ktoré sa buď priamo podieľali na agresii NATO a bombardovaní Juhoslávie v roku 1999 alebo ho inak podporovali. Pripomeňme ešte raz, že ich prispením od začiatku okupácie Kosova vojskami NATO bolo vyhnaných 250 tis. Srbov, albánski teroristi zavraždili viac než 1200 ľudí (do roku 2003), medzi nimi aj vlastných Albáncov a len v roku 2004 bolo počas nepokojov zničených 35 starobylých kresťanských chrámov a monastierov (celkovo od roku 1999 až 156), ktoré prežili aj ťažké roky tureckého panstva a vypálených 900 srbských domov (celkovo viac než 10 tis)! A to všetko za prítomnosti tisícov zahraničných vojakov, ktorí mali dohliadať na bezpečnosť a poriadok. Vyčíňajúcich Albáncov však nikto nepostihoval ekonomickými sankciami, ani bombardovaním.
Súčasný vývoj jasne ukazuje, že nezávislosť Kosova bola od začiatku v pláne svetovládcov usilujúcich sa o oslabenie a ovládnutie dovtedy nezlomeného srbského štátu a kontrolovanie strategického územia – mostu medzi Európou a Áziou s najbohatším nerastnými surovinami v celej bývalej Juhoslávii. Z tohto dôvodu pod vymyslenými zámienkami NATO bombardovalo Juhosláviu a dnes podporuje nezávislosť Kosova – územia, ktoré je vojensky pod jeho kontrolou a ktorému vládnu politici dosadení, uznávaní a pracujúci v úzkej súčinnosti so záujmami západných veľmocí a USA. Otázkou zostáva, čo všetko ešte zoberú Srbom? Bude po Kosove nasledovať Vojvodina? Začne sa vychádzať v ústrety maďarskej menšine tam žijúcej? Kam až chcú v drobení srbského územia zájsť?
Uvedomte si, že na základe týchto skutočností sa môže rozbehnúť výr udalostí v celej Európe. Vezmime si napríklad Nemecko a jeho značne početnú tureckú menšinu. O pár rokov si nemeckí Turci môžu v tureckej oblasti, kde žije minimum Nemcov, nárokovať na svoj štát aj keď vlastný už majú.  A vznikne tak napríklad Turecká republika Nemecká ktorú si vyhlási Turecká väčšina. Alebo by si cigáni žijúci na východe a sťažujúci si na rasovú diskrimináciu vyhlásili Rómsky štát. Zdá sa vám to absurdné? Tak sa zobuďte, pretože toto sa tu už deje! Toto je realita! Deje sa to neďaleko Slovenska v bratskom Srbsku. Tu si Albánci vyhlásili nezávislosť, ukradli si kus zeme hoci už svoj štát majú.
Je hanbou každej vlády, ktorá sa nepostavila jednoznačne na stranu oprávnených nárokov Srbska, a pripúšťa uznanie nezávislého Kosova. Tým opäť dokazuje, že nevedie samostatnú politiku, ale slúži cudzím záujmom sionistických svetovládcov. Zrádza tak našich slovanských bratov a podporuje moslimských Albáncov na úkor pravoslávnych kresťanských Srbov. Tých Srbov, ktorí bránili Európu aj Slovensko pred pustošivými útokmi Turkov, podporovali boj Slovákov za slobodu národa v časoch Štúrovcov, a nezabudli na naše národy ani počas sovietskej okupácie po roku 1968.
Každý Slovák, Slovan, Európan a kresťan, ktorí chce zostať verní svojmu pôvodu, ale aj slušný človek usilujúci sa o pravdu a spravodlivosť, musí byť na strane srbského národa a Srbskej republiky. Kosovo je a musí zostať srbské!

Kosovo je Srbsko!
Srbija Srbem!

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: