Pravda o vtáčej chrípke

18. december. 2007 o 21:12 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Pravda o vtáčej chrípke

nigeria_vtacia_chripka.jpgČo je vlastne chrípka?

Chrípka je vírusové ochorenie, s relatívne krátkym priebehom, ktorú sprevádza niekoľko nie veľmi významných efektov (bolesti hlavy, krku, kĺbov, horúčka, zimnica, únava). Tieto symptómy sú síce nepríjemné ale nikoho nezabijú. Čo naozaj môže spôsobiť smrť sú sprievodné javy chrípky vyplývajúce zo zníženia imunity. Teda rôzne bakteriologické ochorenia, zápal pľúc, napadnutie pliesňami, alebo aj inými vírmi, poprípade hnačky spojené s dehydratáciou. To samozrejme platí ak sa človek nelieči.
Vírus vráčej chrípky bol prvýkrát identifinkovaný v roku 1997. Od roku 2003 keď vírus mutoval, ako väčšina chrípkových vírusov, nakazil približne 116 ľudí. Väčšinou išlo o chudobných ľudí žijúcich v nevyhovujúcich hygienických podmnienkach, zväčša chovajúcich hydinu, niektorý s ňou žili pod jednou strechou. Od roku 2003 umrelo na vírus H5N1 60 ľudí, hlavne z ázijských krajín žijúcich v nehygienických podmienkach. Trocha štatistiky: za jeden rok to je 58 nakazených a 30 mŕtvych, mesačne 2,5 nakazených alebo 0,08 denne. Tak tomu sa hovorí pandémia!
Zo žiadnych zemí, kde sa tento vírus objavil (napr. aj u nás), neboli hlásené žiadne prenosy chrípky na človeka.

Všetko je inak
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hlási, že najlepší spôsob ako zabrániť šíreniu vtáčej chrípky je izolovať hydinu pred kontaktom s divými vtákmi. Podľa nej je hlavnou príčinou šírenia H5N1to, že domáca hydina sa nakazí od divo žijúcich vtákov. Nedávno však medzinárodná enviromentálna organizácia GRAIN vydala správu, v ktorej tento názor spochybnila. Vyhlásila, že vírus H5N1 sa nešíri od divo žijúcich vtákov na domácu hydinu, ale naopak. Hlavným problémom je masová produkcia hydiny vo veľkopriemysle.
Názor GRAIN nepriamo podporil aj lekársky časopis The Lancet. V úvodníku napísal, že H5N1 je vírus, ktorý v oblastiach, kde sa hydina chová v malom, nikdy nezmutoval na žiadnu smrtiacu metlu. V podmienkach bežného domáceho chovu je šírenie vírusu obmedzené a zároveň je obmedzená aj jeho mutácia. Iná situácia je vo veľkochovoch, kde je v jednom pavilóne aj 40-tisíc vtákov. V takomto chove sú ideálne podmienky na šírenie choroby a rýchlu mutáciu aj mierneho vírusu, ktorý potom cestuje po svete s vývozom mäsa alebo aj hnojív, ktoré takéto farmy produkujú z odpadu. Ak by sa ukázalo, že tento názor je správny, tak WHO propaguje riešenie, ktoré je horšie ako sám problém. Ničením domácich chovov a uzatváraním hydiny by v tomto prípade len ďalšie semenisko nákazy.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: