Slovenské šľachtické rody

20. november. 2007 o 14:22 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Slovenské šľachtické rody

Krédom správania každého šľachtica bola zásada šľachetnosť zaväzuje. Od čias starých Slovákov vo Veľkomoravskej ríši a potom v Uhorsku sme požehnaní tým, že na Slovensku pôsobili šľachtické rody Hunt-Poznanovcov, grófov zo Svätého Jura a Pezinka a vo vzrušujúcom stredoveku rytieri Balašovci, Benickovci, Beňovskskovci, Podmanickovci, Radvanskovci či Rakovskovci. Je tu zvrchovaný čas, aby sa slovenské šľachtické rody, ktoré bránili kresťanskú civilizáciu a skutkami sa zapísali do dejín Uhorského kráľovstva, stali súčasťou slovenského historického povedomia.
Chcem sa hlboko pokloniť nezištným skutkom šľachty, ktorá pomáhala Slovákom v boji za národnú slobodu. Ladislav Pongrác preložil do slovenčiny Magdeburské právo (1473) a slovenský ľud ho nazýval turčianskym kráľom. Jeremiáš Pongrác písal Jurajovi III. Turzovi listy po slovensky (1608). Palatín Juraj III. Turzo vo forme natio slavica – slovenský národ vydal zákon č. 6/1608 o paritnom zastúpení Slovákov, Maďarov a Nemcov v mestách. Barokový básnik Peter Benický napísal Slovenské verše (1652) a Martin Svätojánsky-Sentiváni sa hrdo hlásil k Slovákom (1679). Šľachtic Alexius Príleský do kaštieľa v Zemianskom Podhradí pozval Pavla Doležala za kňaza, ktorý tu napísal dielo Gramatika slavico-bohemica (1746). Ľudovítovi Štúrovi k poslaneckému mandátu pomohol zvolenský župan Mikuláš Ostrolúcky (1847). Šľachtic Móric Zmeškal vo februári 1849 zorganizval zhromaždenie obyvateľov Oravskej stolice na podporu Hurbanových dobrovoľníkov. Medzi šľachticmi sa našli aj takí, ktorí zrádzali zápas Slovákov za sebaurčenie. My im tieto ich omyly odpúšťame, lebo aj my sme sa mýlili, keď sme vzdelaných šľachticov vyháňali z kaštieľov a zo zámkov ako nepriateľov ľudu. Verím, že podobnú ruku na zmierenie príjmu, a začneme éru vzájomného rešpektu.
Roku 1925 vyšla publikácia Zástava veje!, v ktorej šľachtic Lívio Odescalchi nabádal slovenskú šľachtu k lojalite: „My všetci, o ktorých sa historicky môžeme dokázať, že sme potomkovia starej slovenskej šľachty, ktorí sme boli dlhé storočia členmi uhorského zemianstva, ale po všetky časy sme zostali ozajstnými priateľmi a bratmi svojmu slovenskému národu, dojatí vnímame  na Slovensku vzkriesenie slovenského štátu, stotožňujeme sa sním, vyhlasujeme s ním solidaritu a bez akejkoľvek postrannej myšlienky sa k nemu definitívne pridávame. Prosíme každého občana nášho štátu, aby do tejto chvíle prechovával k nám dôveru a dožičil nám v našom štáte miesto, ktoré nám prislúcha podľa vznešenej zásady rovnosti, slobody a bratstva.“
V láske k milovanému Slovensku je dostatok miesta pre sympatie a obdiv k slovenskej šľachte a jej potomkom.

Drahoslav Machala

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: